Mandal Fotoklubb
 
t
                             
Mandal Fotoklubb
Aktivitetskveld i Lightroom
En kveld med Sosiale Medier
Årsmøte i Mandal fotoklubb
Besøk av Tare-TV og Stian Johnsen
Fotograf Maria Egeland i Mandal fotoklubb
Medlemmenes aften - prosjektvisning
Babyboom i Mandal fotoklubb
Spennende møte med fotograf Petter Sandell
Fototur til Kristiansand
Fotomøte med Stig Repstad
Fototur til Skjernøya
Sommeravslutning i Mandal fotoklubb
Blåtur til Under
Lidenskap er blodig alvor
Lista landskap med modell
En reise til Antarktis, Sør-Georgia, Falklandsøyene og Senja
Verdens mest brukte kamera
Fuglekveld i nord
Inspirasjonskveld
Dovrefjell og billeddiskusjon
Årsmøte i Mandal fotoklubb
Studiofotografering hos Kjetil Jøssang i Kulturfabrikken
En eventyrreise med Svein Bringsdal
Magnes Lofoten
Besøk hos Holum Trialklubb
Bildevisningskveld
Tur til Lista
Mandal fotoklubb med "vanlige" medlemsmøter igjen
Ramons Teams kveld
Nytt medlemsmøte på Teams
Utemøte med lysmaling
Års- og julemøte ble digitalt i 2020
Digitalt ekstramøte i MFK
Rovdyr, Salgado og sørlandssommer
Bilder fra Norge og resten av verden
Bilder, bildediskusjon og naturfototips
Bildediskusjonskveld
Sol og måne i sentrum
Sommeravslutning i Idrettsparken
Dobbelteksponering - en spennende utfordring
Stativ og lang lukkertid i høstmørket
Kompaktkamera fortsatt kjekt å ha
Dyr, fugler og folk i Afrika og Månedens bilde
Å finne sin egen signatur i bildene
Flott bildekveld i Mandal fotoklubb
Mandal fotoklubb starter opp høstsesongen
Siste møte i Mandal fotoklubb før sommeren
Fotoklubben ute på tur igjen


Vis arkivérte
 

NSFF

Mandal Fotoklubb
Mandal Fotoklubb har nær 30 medlemmer. Vi møtes annen hver onsdag kl. 19:00 i MKs klubbhus i Neseveien 67 (Idrettsparken), til billeddiskusjon, dagens tema og sosialt samvær.
Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkomne, se vårt program for nærmere informasjon.
Vel møtt!
Publisert: 15. januar 2009, JTNG
Sist oppdatert: 25. januar 2022, SEJ
 
Aktivitetskveld i Lightroom
Onsdag 25. januar var et godt besøkt medlemsmøte i Mandal fotoklubb klar til å høre og se hva Lightroom hadde å by på. Med to dyktige foredragsholdere, Leiv Arne og Anne, fikk vi mange tips om bildebehandling. På programmet stod bl.a. redigering, støyfjerning, organisering, kolleksjoner, backup og skylagring. Men først hadde leder Anne noen opplysninger å komme med;

Konkurranseutvalget har nå fordelt sine oppgaver. Kjersti er fra nå av den du skal kontakte om problemer med innlevering til Månedens bilde. Leder fortalte videre at våre medlemmer får reduserte priser på dager i fotoskjul hos Leiv Arne. (Åkset Naturfoto, se mer om dette her på vår hjemmeside). Hun har også invitert våre medlemmer til dugnad, og setter pris på om flere melder seg. Det går ut på å få levere bilder til arrangører av diverse happenings, f.eks. til kommunen, Visit Lindesnes osv. Intensjonen er penger i kassa og god fototrening for våre medlemmer. Leder kom også inn på vårt 50-års jubileum neste år, da vi planlegger utstilling. Hun ville gjerne ha forslag til tema/tittel til denne. Til slutt fortalte hun at Ramon har laget et forslag til fototur til Asturias i Spania i oktober 2023. Mer info vil bli lagt ut på Tavla/facebook.

Så var det først Leiv Arnes tur til å gå løs på Lightroom. Han brukte et av sine flotte rovfuglbilder som eksempel. Han viste i detalj fra importert bilde til ferdig redigert bilde. Noen stikkord; Velge hvor det skal ligge, hvitbalanse, støyreduksjon, beskjæring, gyldne snitt, maske osv. Han framholdt at vi måtte redigere bildet slik vi selv mente var bra, og ikke slik andre kanskje syntes var bra. Du gjør jo dette for din egen interesse, og ikke for andres, sa han. Han hadde også et system hvor han merket bildene han ville beholde med en stjerne, slik at det var lett å slette. Det var helt nødvendig, mente han, for å holde bildemengden nede.

Deretter var det Annes tur. Hun viste oss litt om kolleksjoner i Lightroom. Dette er bl.a. veldig greit å bruke til å lage seg en portfolio, noe vi også skal ha om senere ut på våren. Hun la alltid bildene inn i RAW-format. Hun mente det også var lurt å legge inn navnet sitt i cameraoppsettet. Videre kopierte hun alltid bildefilene over til en ekstern harddisk. Hun hadde som regel veldig mange bilder å gå gjennom og slette. Hun ga bildene en rating, en slags karakter etter hvor gode de er og hva de kan brukes til. Det var et gratis program i Canon, fortalte hun. Bare utvalgte bilder ble lagt inn i Lightroom. Anne viste oss også litt om redigering og om støy i bildene, og litt om backup og skylagraing . Collecion, var kjekt for å kunne samle bilder til et spesielt formål, f.eks. til portfolio.

Det var som vanlig mange spørsmål og kommentarer underveis i foredragene fra ivrige medlemmer. Bl.a. om hva som var tillatt redigering i naturbilder i NM sammenheng. Forsamlingen var enige om at flekkfjerning o.l. måtte være ok.

Begge foredragsholderne fikk stor applaus etter innsatsen, og mange tips og triks kom godt med, da antagelig flertallet i forsamlingen bruker nettopp Lightroom.

Deretter fikk Kjersti ordet og utdypet litt om portfolio. Hun foreslo å danne grupper der en kunne hjelpe hverandre med å finne sine 10 beste bilder for det siste halve året. Kanskje også få de printet ut? En kunne gjøre det samme i neste halvår også. Alle disse bildene kunne kanskje brukes til utstillinger?

Etter dette viste Anne for nye medlemmer hvordan vi legger inn bilder på vår hjemmeside og hos NSFF. Laila oppfordret til å spørre om hjelp hvis det oppstod problemer.

Helt til slutt delte Anne ut premier fra NSFFs siste NM. Det ble Bronse til Laila og Hederlig omtale til Leiv Arne. Det ble også delt ut Plaketter for oppnådde poeng i NSFFs konkurranser. Ramon fikk Bronseplakett for oppnådde 25 poeng og Laila fikk Sølvplakett for oppnådde 50 poeng. Vi gratulerer de heldige!

Vi takker alle for en fin og lærerik kveld.
Sej

Publisert: 29. januar 2023, SEJ
Sist oppdatert: 31. januar 2023, SEJ
 
En kveld med Sosiale Medier
Nytt år og nytt program i Mandal fotoklubb, og ikke minst med nyvalgt leder Anne Noddeland. Denne onsdagskvelden, 11. januar, fikk vi besøk av fotograf Sandra Lovise Sætrang Olsen som skulle guide oss rundt på sosiale medier og vise oss de mange mulighetene. Men først kom leder med noen opplysninger; Hun kunne fortelle at Gro M. Engler nå var blitt medlem av vårt Konkurranseutvalg (KU). Det var ledig plass etter at Elisabeth Syvertsen gikk ut av KU. Hun gjorde også medlemmene oppmerksom på våre nye konkurranseregler, som i kortversjon sier at bilder du tidligere har oppnådd poeng med i våre konkurranser, ikke kan brukes på nytt i våre konkurranser. Anne kunne også fortelle at hun hadde vært i kontakt med folkene i Buen om muligheten for å ha en jubileumsutstilling der i forbindelse med at fotoklubben neste år fyller 50 år. Vi burde ha et tema – en enhetlig bildeutstilling, mente hun, og vi måtte søke før 1. mars. Videre kunne hun opplyse at i år vil vi trekke ut en deltaker i Månedens bilde-konkurransen som vil få en print av sitt deltakende bilde. Dette for å prøve å få med flere deltakere. Leder mente også at det er lærerikt å delta i internasjonale fotokonkurranser. Derfor oppfordret hun medlemmene til å gi tips om slike på Tavla.

Dermed kunne leder endelig introdusere og ønske velkommen til kveldens foredragsholder Sandra. Sandra fortalte først litt om seg selv; Hun kom egentlig fra Hamar, var gift med en mandalitt og nå bosatt i Mandal. Hun var opprinnelig journalist og hadde også drevet med markedsføring. I 2022 startet hun opp for fullt som fotograf. Hun jobbet mye med barnefotografering, men tok alle slags oppdrag, fortalte hun. Av utstyr brukte hun speilløs Canon R6, med 85 mm. Ellers var mobilen den viktigste arbeidsredskapen. Hun syntes det var gøy å snakke om sosiale medier.

Sosiale medier, Instagram, Facebook, det var her hun hadde sine plattformer, og det var viktig å ha et sundt forhold til det, mente hun. Men felleskapet her var viktig, her var mye å lære og det var nødvendig for å utvikle seg som fotograf. Hvorfor fotograferer du? Var det en hobby, var det for å ta oppdrag, var det for å tjene penger? Dette burde en spørre seg selv om og tilpasse aktiviteten på sosiale medier deretter, mente hun. Men en nettside, portfoliobox, var kjekt å ha.

Hun oppfordret til bærekraftige vaner på sosiale medier. Begrens deg, følg kun kontoer som inspirerer deg, og sett noen grenser for hva du foretar deg. Når det gjaldt bilderettigheter og frykten for at noen skulle misbruke bildene, så hadde hun et avslappet for hold til dette, fortalte hun. Særlig hvis det bare gjaldt privatpersoner. En kunne ta noen forholdsregler, f.eks ved å navngi bildefilen, copyright osv. Det ble ellers en ivrig meningsutveksling mellom foredragsholder og våre medlemmer om sikkerheten når bilder legges ut på nettet.

Ellers var det mye teknisk Sandra kom inn på som det ikke er lett eller hensiktsmessig å prøve å gjenfortelle her. Hun ga generelle tips om opplasting av bildene til nettet, om informasjonsdeling, viste såkalte Reels, og kom inn på også mulighetene med Google og Tik-Tok. Hun medgikk at det til tider kunne være slitsomt med all aktiviteten på sosiale medier, men det skal være gøy også, gjentok hun.

Det ble både diskusjoner og spørsmål etterpå, og det var tydelig at dette engasjerte mange av våre medlemmer, selv om det også er noen av våre medlemmer som ikke er så aktive på sosiale medier. Det ble til slutt etterspurt om hun kunne lage en workshop for interessert medlemmer.

Vi takker Sandra så mye for et lærerikt foredrag om sosiale medier og for at hun delte noe av sin store kunnskap om emnet til medlemmene i Mandal fotoklubb.
Sej

Publisert: 15. januar 2023, SEJ
 
Årsmøte i Mandal fotoklubb
Onsdag 7. desember kl. 1900 samlet medlemmene seg til årsmøte i klubblokalet i Idrettsparken. Vi ble mange nok til å bli beslutningsdyktige, og leder Torstein ønsket velkommen og klubbet møtet i gang. Han gikk raskt over til sakslista. Innkallingen ble godkjent, og valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen, og tellekorps kom også raskt på plass. Det ble henholdsvis Torstein, Steinar, og Ramon og Hilde som underskrivere og tellere.

Årsmeldingen, som ble gjennomgått av nestleder/sekretær Steinar, ble godkjent. Regnskap og budsjett for neste år, som ble lagt fram av kasserer Ole Kristian, ble også godkjent. Valgkomitéen bestod av Anne og Laila, og deres forslag til nytt styre, var årsmøtet enig i. Dermed kunne vi igjen gratulere Anne som ny leder. Hun fikk med seg gjenvalgte nestleder/sekretær Steinar og nyvalgt styremedlem Leiv Arne. Kasserer Ole Kristian og styremedlem Helene var ikke på valg. Sissel ble gjenvalgt som varamedlem, varamedlem Elisabeth var ikke på valg. I valgkomitéen gikk avtroppende leder Torstein inn og erstattet Laila som var på valg. Ramon, som nå gikk ut av styret, fikk plassen til Anne i Valgkomitéen, og er derfor på valg om 1 år. Dessuten ble Laila valgt til ny revisor etter Thor Ivar. Vi ønsker alle lykke til i det nye året 2023.

Kontingenten ble uendret. Det var ingen innkomne forslag til behandling på årsmøtet, og heller ingen forslag fra styret. Dermed kunne ordstyrer og avtroppende leder Torstein klubbe av det formelle årsmøtet.

Da kunne vi gå over til det tradisjonelle julemøte. Det første som skjedde var at leder i Konkurranseutvalget, Elisabeth, presenterte resultatet fra Månedens bilde for november. Tema var «Monokrom Fritt motiv». Gro fikk førsteplassen, Ramon andreplassen og Magne tredjeplassen. Bildene og hele resultatlista ligger her på hjemmesiden vår. Vi gratulerer vinnerne.

Deretter ble det en fortjent blomsterseremoni og takk til de som nå gikk ut av sine verv. Først for leder Torstein, deretter for styremedlem Ramon og til slutt for leder av Konkurranseutvalget, Elisabeth. Vi takker dem alle for den store innsatsen de har gjort for klubben i sine verv. Også takk til revisor Thor Ivar. Han var ikke til stede og vil få blomster på et senere tidspunkt.

Så var det tid for mat. Anne hadde bestilt pizza, og med mineralvann og kaffe til, ble det en hyggelig stund for de frammøtte medlemmene.

Endelig var det tid for utdeling av diplomer. Først fikk Arne et diplom som viste at han var Årets fotograf for 2021. Deretter var det diplomer til vinnerne i årets fire hovedkonkurranser; Første runde med tema «Natur», andre runde med tema «Dokumentar/Gatefoto» og tredje runde med tema «Former/mønster», gikk alle til Torstein. Fjerde og siste runde med tema «Menneske» gikk til Kjersti. Vi gratulerer vinnerne. Bildene og resultatlistene ligger her på hjemmesiden.

Foto: Ole Kristian Ruud
Til slutt var det tid for kveldens høydepunkt; Kåringen av Årets fotograf 2022 i Mandal fotoklubb. Poengene medlemmene har samlet gjennom året fra Månedens bilde og de fire hovedkonkurransene våre, avgjør det hele. Elisabeth begynte opplesingen fra lista på sjette plassen. På bronseplassen kom hun selv med 24 poeng, sølvplassen inntok Kjersti med 32 poeng, og på gullplassen tronet Torstein overlegent med hele 48 poeng. En sterk prestasjon. Vi gratulerer Torstein og de to andre vinnerne. Det vanket diplomer på vinnerne, og Årets fotograf 2022 fikk overrakt vandrepokal og Flaxlodd. Både Torstein og Arne fikk hver sin bokpremie.

Dermed var også vårt julemøte over, og medlemmene kunne ønske hverandre god jul og godt nyttår, og glede seg til nye fotoopplevelser i Mandal fotoklubb i 2023. Vi ønsker det nye styret med Anne i spissen lykke til og sier vel møtt på nyåret!
Sej

Publisert: 11. desember 2022, SEJ
Sist oppdatert: 12. desember 2022, JTNG
 
Besøk av Tare-TV og Stian Johnsen
Det ble filmkveld denne onsdagen 30. november i Mandal FK. Leder Torstein kunne ønske Stian og resten av forsamlingen velkommen til en litt annerledes fotokveld. Kanskje det derfor også var ganske bra oppmøte, til og med noen fra Hidra kameraklubb?

Stian begynte med å fortelle litt om seg selv. Han var født i 79 på Mandal sykehus og var dermed en av de siste mandalittene siden sykehuset ble nedlagt like etterpå, sa han med et smil. Han dro som ung og eventyrlysten til Australia for å studere psykologi og business fag. Siden han alltid hadde interessert seg for og laget film, bytta han heldigvis over til dette, fortalte han, og fikk seg etter hvert en bachelor i Fine art and film.

Han startet først Fuafilm og hadde mye gøy med dette. Senere, i 2013, ble det Tare-TV som handlet om dokumentar videoproduksjon. Han mente han kanskje var den som hadde laget flest slike dokumentarfilmer her i landet. Hovedtanken med å starte dette var å kunne hjelpe også andre til å komme i gang med dokumentarproduksjon, fortalte han.

Tare-TV prøver å formidle andres historier, ekte historier fra helt vanlige folk, sa han. Jo mer en blir kjent med folk, jo mer får en ut av det. Og hvis folk holder på med noe, er det lettere å filme de, mente han. Ofte er det bare en person med han og kamera. Han er svært opptatt av at alt skal være ekte. Han gjør alt fra nære ting, til internasjonale produksjoner.

Eksempel på det første var dokumentar om båtbygger Svein Walvick. Her valgte han ikke å legge musikk til, bare lydene fra verkstedet, fortalte han. Vanligvis er det Stein Austrud som lager musikken og hjelper han med å legge den til. Tare-TV skal også følge en tradisjonell klinkbygget båt hos Walvick, helt fra starten med lokalt treverk, til den kjøres på elva bort til der den skal stå utstilt, i det nye maritime muséet som nå bygges opp.

Eksempel på internasjonale produksjoner er TV serien «The Magic of disc Golf» i samarbeid med PDGA og Discovery. Serien er på 10 episoder. Det passer nok Stian bra, han er selv en ivrig discgolfer og har jo også bygd en egen flott discgolfbane hjemme på gården.

Stian fortalte at han ikke brukte spesielt dyre kameraer eller annet utstyr. De skal ha god lyd og god autofokus, og ellers virke bra, sa han. Det bør være teknisk enkelt, det viktigste er det som skjer foran kamera. Han er heller ikke veldig opptatt av dreiebok eller manus. Han starter å filme og ser hva som skjer etter hvert, fortalte han på spørsmål fra forsamlingen.

Han viste også noen videosmakebiter fra sin store produksjon. «Gruskryperen» var en morsom, litt absurd og original sak som vakte stor munterhet. «Kvåstunet» viste en video om en usedvanlig kraftig motorsjekte som kunne brukes til å trekke vannskiutøvere etter seg. Vi så også flotte innslag fra den nye internasjonale serien om disc golf.

Leder Torstein takket til slutt Stian for at han ville komme og fortelle og vise innslag om alt det imponerende som Tare-TV holdt på med. Han fikk overrakt en liten gave fra klubben.

Dermed var det igjen klart for en hyggelig kaffepause, som det denne gangen var Elisabeth som stod for. Vi takker henne så mye for dette helt nødvendige og smakfulle avbrekket på fotokvelden.

I kaffepausen benyttet Anne anledningen til å legge fram bildene hun velvilligst hadde printet ut for oss til utstillingen i kafé Hjerterom. Hun ville ha tilbakemelding om vi var fornøyd. Også bildene fra Kvåsutstillingen ble lagt ut for at medlemmene kunne ta de med seg.

Etter kaffepausen var det leder i Konkurranseutvalget (KU), Elisabeth, som fikk ordet. Hun fortalte at KU i 2023 vil nedskalere antall konkurranser. Det blir fortsatt fire hovedkonkurranser, men færre Månedens bilde. I desember er det ingen konkurranse, men Konkurranseutvalget oppfordrer heller medlemmene til å finne bildene til årets Årbok. Det ble også luftet fra et klubbmedlem om å ta med to bilder hver til MB og la det beste telle i poengsammenheng. Til slutt viste hun en oversikt over neste års konkurranser. Dette vil etter hvert komme på vår hjemmeside.

Deretter satte leder strek, takket for møtet og ønsket alle vel hjem.
Sej

Publisert: 4. desember 2022, SEJ
Sist oppdatert: 5. desember 2022, SEJ
 
Fotograf Maria Egeland i Mandal fotoklubb
Leder Torstein ønsket velkommen til fotokvelden, onsdag 16. november, og særlig til kveldens foredragsholder Maria Egeland, men også til vårt medlem Ramon som nå var tilbake fra Spania. Først kom han med noen opplysninger; Innleveringen av bilder til utstillingen i Kafé Hjerterom, sykehjemmet, var fortsatt mulig, fristen ble forlenget med noen dager. Ellers oppfordret han interesserte medlemmer til å melde seg på Naturfotofestivalen i Ski. Det var en stor opplevelse ifølge de medlemmene som tidligere hadde besøkt festivalen. Han etterlyste også noen diplomer fra NSFF til klubbmedlemmer som ikke var mottatt, og minnet om årsmøtet 7. desember og sa at innkallingen var sendt ut.

Deretter overlot leder ordet til gjestefotograf Maria Egeland og fortalte samtidig at hun tidligere har vært medlem av klubben vår. Maria begynte med å fortelle at hun hadde mistet et helt år med bilder. Dessverre er vel slikt mulig i vår digitale verden. Hun begynte med å vise oss flotte portretter. Særlig imponerte bildene av en viking i full mundur. Det var visstnok en proff statist som tok oppdrag for foto og film. Det var også nydelige barnebilder tatt i fin høstlig natur med naturlig lys. Noen var tatt ved Gimle gård i Kristiansand. Hun fortalte også at hun kjøpte tabletter som kunne tennes på og dermed få røyk for å lage spesielle effekter og stemninger i bildene.

Hun fortalte at hun redigerte bildene mye i Photoshop for å få fram det hun ville oppnå. Objektivet hun vanligvis brukte var 70 til 100 mm. Videre fortalte hun at hun ikke brukte teknikken med å bevege kamera. Hun foretrakk å gjøre det i Photoshop i stedet. Hun viste oss mange bildeeksempler på hva hun fikk til med dette. Bl.a. flotte bilder av sopp, makrobilder – hun kalte det å male med lys.

Maria viste oss også bilder laget med en teknikk noe i likhet med det som også både Manneraak og Front benytter seg av. På de utprintede bildene blir det lagt noe utenpå, det kan være maling, vann, is, syre, eller de blir bearbeidet på en eller annen måte. Deretter blir det hele avfotografert og blir til et nytt bilde. Hun hadde med et par flotte bilder som eksempel på dette. Hun har en idé og prøver seg fram, gjerne bare på en utskrift av et A4 ark, med matt papir, og avfotografer dette. Det kan bli veldig mange forskjellige bilder. Det er bare fantasien som setter grenser, mente hun.

Det kom mange spørsmål underveis til Maria. Hun var veldig opptatt av vann, fortalte hun. Ofte bruker hun stor blender og høy ISO, og har derfor ikke behov for ekstra lys. Resten gjøres i Photoshop, det blir gjerne litt annerledes bilder, mente hun. Hun er uten tvil svært dyktig i Photoshop, og avslørte at hun hadde tatt mange kurs i bildeprogrammet, særlig under pandemien. Til slutt ble hun takket av leder med en gave, og fikk en velfortjent applaus fra forsamlingen.

Kaffepausen var det denne gangen Helene som stod for, det hele smakte fortreffelig. Vi takker Helene så mye for dette.

Så var det konkurransetid. Leder i KU, Elisabeth, hadde nå resultatet klart fra Lier FK som hadde vært jury for oss i den fjerde og siste runden i kvartalkonkurransene våre med tema «Menneske». Det pussige sammentreffet var, at et av jurymedlemmene, Knut-Inge Paulsen, kom overraskende på besøk denne kvelden. Han var jo tidligere medlem og leder av klubben vår, til han for noen år siden flyttet fra Mandal. Han fortalte at han kom direkte fra et møte/kurs på en bedrift i nærheten.

Etter Elisabeths spennende gjennomgang av bildene, fra Antatte til vinnerbildet, fikk vi se at bronseplassen gikk til Gro, sølvplassen gikk både til Ole Kristian og Gro, og at gullplassen gikk til Kjersti. Vi gratulerer vinnerne! Hele resultatlista og de premierte bilder ligger her på vår hjemmeside. Takk til Elisabeth for jobben med konkurransebildene og for presentasjonen.

Knut-Inge fortalte litt etterpå hvordan juryen arbeidet. Hvert jurymedlem ser først på bildene for seg selv hjemme, før de møtes til felles diskusjon. Det var ingen voldsomme diskusjoner, sa han. Bildetitlene brydde de seg ikke så mye om. Han mente at ofte hadde deltakerne temanavnet med i bildetittelen, for nettopp å understreke overfor juryen at bildet var innenfor konkurransens tema. En jury lot seg sjelden lure av dette, sa han, hvis bildet åpenbart ikke var innenfor tema. Leder takket Knut-Inge etterpå for hans bidrag til fotokvelden vår.

Helt til slutt, også denne kvelden, viste og demonstrerte Magne hvordan vi på en smart og rimelig måte kan beskytte kamera og objektivet mot regn, snø, kondens og fukt i all slags vær. Han laget av yogamatte en forlenget solblender festet på en fiffig måte på objektivets solblender med borrelåsteip. Det hindret effektivt skitt på linsen, sa han. Strølyseffekten var sekundært her i dette tilfellet. Ved hjelp av borrelåsteipen kunne vinkelen justeres når en ønsket å zoome telelinsen. Han viste deretter at ved å tre en klar plastpose over kamerakroppen og feste solid strikk rundt objektivet, så var utstyret omtrent vanntett, og klart for fotojakt på bilder en ellers aldri ville ha sjanse til å få. Magne hadde med utstyr, og de som ville kunne etterpå lage sin egen utgave av Magnes beskyttelsesutstyr.

På tampen viste han sin omgjorte gamle aluminiumsstekepanne, som nå virket som et glidestativ for kamera på bakken når en lå langflat i froskeperspektiv. Dermed unngikk en søle, vann, snø og annet rusk og rask på kamera, samtidig som det var lett å flytte på. Vi sier igjen takk til Magne for hans entusiastiske og oppfinnsomme måte å lære oss nye ting på.

Vi takker alle for en fin og lærerik fotokveld!
Sej

Publisert: 19. november 2022, SEJ
 
Medlemmenes aften - prosjektvisning
Endelig var det igjen onsdagskveld, 2. november, og vi var en bra gjeng samlet i fotoklubbens lokaler i MK-huset i Idrettsparken. Denne kvelden hadde leder Torstein, som ønsket alle velkommen, lagt opp til at medlemmene kunne vise noe av det de hadde vært opptatt av i løpet av sommeren. Alle ble jo på våravslutningen oppfordret til å lage seg et fotoprosjekt.

Første medlem ut var Kjersti. Hun hadde som tittel på sitt bidrag «Linjer i landskap». Fantastiske flotte stemningsfulle landskapsbilder både i monokrom og farger. Hun leste i tillegg tekster av Hans Børli som gjorde det til en fin opplevelse. Hun viste oss også en bok hun hadde fått trykt med de samme bildene. Den var i stort format og med et nydelig trykk som disse bildene virkelig fortjente.

Deretter overtok Anne. Ingen hemmelighet at hun er glad i fugler, så hennes tema ble «Ekstreme fugler». Her fikk vi se et stort utvalg, bl.a. fra Amazonas, av fugler med sterke farger, papegøyer, kolibrier, isfugler, bietere. Noen hadde ekstreme lyder. Bellbirds hadde verdens høyeste/kraftigste fuglelyd som kunne høres på kilometers avstand. Det var også fugler med snodige bevegelser som i følge Anne var for å imponere damene. Praktærfugler overvintret i Finnmark, og hun viste også Alker og Lomvi. Sistnevnte hadde spisse egg som gjorde at de ikke rullet ut fra hekkeplassen, fortalte hun.

Etter dette var det Ole Kristians tur med et tema som også fugler benytter seg av, nemlig «Huspiper». Han begynte først med å vise noen pipebilder fra Nepal, der standarden er en litt annen enn på de andre pipebildene han viste her fra Mandal. Det var interessant og morsomt å se mangfoldet og forskjellen på gamle og nye piper rundt omkring i vår by. Vanligvis løfter vi ikke blikket så høyt, så derfor var det vanskelig å kjenne seg igjen når Ole Kristian spurte forsamlingen om hvilket bygg det dreide seg om. Dette var, bokstavelig talt, virkelig en høyt hevet kulturell fotoseanse.

Så var det Steinars tur, også han med et tema uten fnugg av natur. Etter at det egentlige prosjektet «Postkassestativer» hadde strandet fordi han ble kjeppjaget av mistenksomme huseiere under til dels snikfotografering, falt han tilbake på sitt gamle yndlingstema «Kumlokk». (NB! Fotografering kan også være farlig her, gul vest anbefales i trafikken). Etter å ha fortalt litt om kumlokkene og om de to fabrikkene Furnes og Ulefos som produserer kumlokkene, viste han en serie bilder av kumlokkvarianter fra nær og fjern.

Torstein overtok deretter, og da var vi tilbake i naturen, nemlig med fugler. Han viste bilder som var tatt i Nord-Norge, der han hadde vært på tur i sommer og som han også tidligere hadde vist oss bilder fra. Denne gangen var temaet fuglen «Rødstilk». Birdlife Norge har valgt den til «Årets fugl 2022». Den har rødt nebb og praktfulle lange ildrøde ben. Torstein viste mange flotte bilder av denne fuglen og fortalte både om den og om opplevelsen med å være der og ta disse bildene.

Da var det tid for en kaffepause. Ole Kristian stod for den, med nydelig kaffe og flere sorter kaker til. Vi takker så mye for dette helt nødvendige høydepunktet i klubben vår.

Sistemann ut som viste bilder, var Kay Ertzeid, og temaet hans var vel «Male med farger». Han viste bilder hvor teknikken var å bevege kamera under opptaket. De første bildene var fra en nedlagt fabrikk nær Hidra. Han fortalte at han brukte gjerne fra 1/2 til 2 sek lukkertid, avhengig av lyset, og beveget kamera i ca. 1 til 2 sekunder. Han kunne bevege kamera alle veier, også riste på det, fortalte han. Bildene fikk et drømmende uttrykk med duse flotte farger, nesten som et maleri. Det var som å fjerne rusk og rask i naturen og sitte igjen med de fine fargene, sa han. Ofte dannet det seg også fine mønstre, bare fantasien satte grenser for denne teknikken, mente han.

Vi takker de seks fotografene som viste oss sine flotte og artige prosjekter denne kvelden.

Deretter var det leder i KU, Elisabeth, som fikk ordet og bildeskjermen. Hun viste nemlig de 46 bildene, i tilfeldig rekkefølge, fra tolv deltakere, som er innlevert til vår fjerde og siste hovedkonkurranse med tema «Menneske». Her var det et høyt nivå og juryen, denne gangen fra Lier FK, får ingen lett oppgave med å plukke ut de beste bildene.

Til slutt demonstrerte den oppfinnsomme og kløktige Magne hvordan fotografer på en enkel og rimelig måte kan beskytte kamera og særlig linsen mot dugg og vann under fotografering på denne våte årstiden. Vi takker Magne så mye for tipsene og demonstrasjonen han ga oss.

Helt til slutt takket Torstein for en fin fotokveld og ønsket alle vel hjem.
Sej

Publisert: 4. november 2022, SEJ
Sist oppdatert: 9. november 2022, SEJ
 
Babyboom i Mandal fotoklubb
Onsdagskvelden 19. oktober kunne leder Torstein ønske velkommen til et møte med vår egen fotograf, Gro Meistad Engler. Det skulle bli et møte med en fotograf helt uten fugler, dyr og landskapsbilder, nokså sjeldent i vår klubb. Gro var nemlig opptatt av barnebilder, og særlig babyfotografering.

Hun begynte med å fortelle at hun hadde jobbet ved et sykehus i Philadelphia i USA, og fotografert baby og barn der. Babyfotografering er «big business» over der og kan bli ganske motepreget når det gjelder ulike remedier som benyttes i bildene. Hun viste etter hvert eksempler på dette. Selv likte hun best helt naturlige bilder, fortalte hun. Utstyret hun brukte var to lyskilder og softbox.

Det var babyen som var sjefen, framholdt hun, fotograferingen måtte foregå på dens premisser. Hun ba foreldrene straks løsne bleier og ta av sokker, merker etter disse på kroppen var ikke pent å få med på bildene. Hun anbefalte å ta nyfødtbilder så tidlig som mulig, babyene forandret seg fort bare på en uke, fortalte hun. Det var også viktig å ha det godt og varmt i rommet der fotograferingen foregikk.

Siden babyfotografering ofte tok litt tid, kunne særlig fedrene bli litt utålmodige. Det kunne derfor hjelpe og ta med noen fotballrelaterte ting, sa hun med glimt i øyet. Hvis foreldrene skulle være med på bildene, var det viktig at de hadde langarmet tøy og at det var nøytrale farger på klærne. Hun anbefalte for øvrig at en alltid burde ta noen babybilder sammen med foreldrene, da det viste seg i ettertid at mange angret på at dette ikke var gjort. Når babyene var våkne, gjaldt det å ta bilder først sammen med foreldrene. En gyllen regel var at når foreldrene holdt babyen, skulle hodene være nærme babyen.

Hun viste mange flotte bilder, deriblant nærbilder av fingre og tær hos babyen. Det var gjerne når babyen ble matet at hun tok slike bilder. Hun hadde også med noen «amerikanske» pregede bilder, der barnet satt med forskjellige remedier, bl.a. ved en gullfiskbolle der barnet «spiste» gullfisken. Også et morsomt bilde der barnet stod i farens store sko og kun ikledd et slips. En gjør noe for at pappa’n skal holde ut, sa hun. Vaskebaljer og såpebobler var også populært en stund i USA å ha med i bildet, fortalte hun. Men også bilder med strikkehatter og til og bilder med gifteringer på barnets tær!?

Gro fortalte at hun tok både svart/hvit og fargebilder, så kunne foreldrene velge hva de likte best. Til slutt viste hun en lærerik videofilm med amerikanske Sandy Puc som fortalte og demonstrerte med modeller hvordan en skulle holde babyen i forskjellige positurer.

Etter dette fikk Gro noen spørsmål fra medlemmene, bl. a. om studiolys, om hvilken blender hun brukte osv. Hun brukte blender 8, og fortalte at hun likte å bruke god tid på babyfotograferingen sin. Hun ble så takket av leder Torstein og fikk en varm applaus fra forsamlingen.

Så var det tid for kaffe, vafler (ikke MK-vafler, men Filip-vafler) og syltetøy. Vi takker Filip for også dette høydepunktet på en fin fotokveld.

Etter pausen ga leder Torstein ordet til leder av KU, Elisabeth, som tok for seg NM i foto som nå var ferdig innlevert. Hele 118 bilder var levert fra vår klubb fordelt på de ulike kategorier. Av disse hadde KU plukket ut 20 bilder som skulle representere vår klubb i NM i foto for fotoklubber. Mange flotte bilder ble vist i denne sammenhengen. Vår klubb har gjort det bra i tidligere NM.

Leder Torstein tok opp noen klubbsaker på slutten. Han hadde vært i kontakt med Fevennen i forbindelse med at de hadde misbrukt noen av våres medlemmers bilder. De hadde lagt seg flate og beklaget, og skulle nå gå gjennom sine rutiner slik at det ikke skulle skje igjen. Leder sa de gjerne kunne bruke våre bilder, men da etter først å ha kontaktet og fått aksept av fotografen.

Han bekreftet også at den eventuelle utstillingen av våre bilder på Alti-senteret nå var droppet. Ole Kristian minnet om våre bilder i utstillingen på kafé Hjerterom på sykehjemmet. Den ble hengt opp før pandemien, og bør kanskje nå byttes ut hvis vi skal fortsette med dette. Rammene kan enkelt brukes på nytt, sa han.

Til slutt tok leder opp om det var nødvendig med kaker til kaffen på klubbmøtene. Det var ikke alltid de ble spist opp. Kunne vi klare oss uten, undret han, uten at referenten oppfattet noen konklusjon. Helt til slutt minnet leder om neste møte, der medlemmene kan vise sine prosjekter tatt i løpet av sommeren. Etter litt fram og tilbake ble det bestemt at medlemmene kan ta med resultatet på minnepinner som kan lastes inn på vår klubb PC (nyoppladet sådan), klar til framsyning.
Sej

Publisert: 20. oktober 2022, SEJ
 
Spennende møte med fotograf Petter Sandell
Denne onsdagskvelden 5. oktober var Kristiansandsfotografen Petter Sandell invitert til klubben. Leder Torstein ønsket ham og resten av de mange frammøtte velkommen. Det skulle vise seg etter hvert at det var sjangeren gatefotografi som stod i sentrum for kveldens gjest.

Han fortalte først litt om seg selv. Han hadde jobbet i politiet, men var fortsatt litt der, selv om han nå var pensjonist. Gjennom FN hadde han jobbet i politiet med et fotoprosjekt på Tahiti i 2 år og blitt godt kjent med forholdene der.

Før han begynte å vise bilder, var han inne på fotografiets utvikling og hvordan han og også andre begynt å ta bilder og hvordan vi brukte våre bilder. Først var det fotoalbum, så var det lysbildene som gjaldt og etter hver de digitale bildene som nå sees over alt i sosiale medier. Spørsmålet «hvorfor tar du bilder og hva bruker du de til?» er mer aktuelt enn noen gang, fortalte han.

De fleste bildene han viste i starten var sorthvitt bilder, der mennesket var hovedmotivet i forskjellig settinger. Noen oppstilte, og noen var øyeblikksbilder som fanget det somskjedde der og da. Han var opptatt av at det ikke bare skulle være døde ting i bildene. Et mektig fjell, med et menneske på stupet, ga et mye mer kraftfullt uttrykk enn bare bilde av fjellet, mente han.

Han viste oss også noen artige bryllupsbilder av seg selv fra Island. Videre fortalte han, at han hadde ganske høy puls da han begynte å spørre ukjente folk på gaten om å få ta bilde av de i sitt «One hundred strangers» prosjekt. Han framhevet at det også var mye å lære av legendariske fotografer som f.eks. Henri Cartier-Bresson. Vivian Maier var fotografen bak en nydelig fotobok med gatefotografi, fortalte han. Mye handler om det som skjer mellom mennesker, sa han.

Arkitektur + mennesker – det blir mer dimensjon over det når dette settes sammen, hevdet han og viste det med mange flotte bilder der også lys og skygge i gatene formet spenningen i bildet. Han syntes for øvrig det var moro å formidle fotografier til andre, å kunne nå fram til betrakeren slik han ville.

Det å komme til nye plasser, i en ny by og formidle noe, syntes han var mye enklere enn å gjøre det i egen by. Derfor var han glad i å reise. I hele fem dager var han på gatefotoseminar i Sarajevo. Derfra viste han bl.a. to bilder med en spesiell tagging på en vegg som bakgrunn. Bildene var tatt med års mellomrom, men taggingen var fortsatt intakt, selv om menneskene selvfølgelig ikke var de samme. Det siste bilde hadde for øvrig et spesielt uttrykk da to bilder var lagt på hverandre.

Han prøvde ikke å analysere bildene sine for mye, fortalte han. Noen tok han bare fra hofta, hvis det var nødvendig for å få et bilde. Vi fikk se bilder fra New York tatt tidlig før byen våknet. Når en ankommer byen, blir en gjerne døgnvill på grunn av tidsforskjellen, og våkner nærmest midt på natten. Da er det ikke annet å finne på enn ut å fotografere, mente han.

Selvsagt fikk vi se mange bilder fra Tahitis rike folkeliv, og mange av disse hadde vært med på en utstilling for kirkens bymisjon. Her var bilder av overfylte busser med folk på taket, og ditto motorsykler som fraktet opptil flere personer. Han fortalte at de lokale alltid satt i skyggen, mens de hvite koste seg i solen. Vi fikk også se landskapsbilder fra Tahiti.

Petter var også sterkt musikkinteressert, og var en ivrig konsertfotograf. Vi fikk se bilder både av artister og publikummet, og mange gamle rockebilder. Bl.a. «Veslefrikk» med Anne Grete Preus. NRK hadde brukt et av bildene til en Podkast. En fordel med å være konsertfotograf, var at en fikk komme inn gratis på alle konsertene i Kristiansand, fortalte han med glimt i øyet. Artistbilder til platecover var også noe han prøvde seg på. Promobilder til band måtte tas som høykantbilde, mente han, og viste et flott eksempel på det.

På slutten av sitt foredrag, viste han også litt reisefoto, bl.a. fra Marokko og Skottland, men også noen bryllupsbilder, gruppefoto, festbilder og fortalte om forberedelser til disse. Han fortalte også hvordan han hadde tatt landskapsbilder i nærområdet til en boligblokk, satt disse sammen til panoramabilder, og som så skulle henges opp i gangene i hver etasje som dekorasjon.

Etter en velfortjent applaus, takket leder Torstein for det interessante foredraget og de mange flotte bildene som Petter Sandell hadde vist oss, og overrakte samtidig en liten vingave.

Dermed var det kaffepause med nydelig kake til, igjen takk til Filip og eventuell medhjelper.

Etter pausen var det Torsteins tur til å vise bilder. Han og fem andre hadde vært på en flott Nord-Norge tur i sommer, i Nesna. Der hadde de vært ute med en Ribb og sett på havørn, og som Torstein selvsagt fotograferte. Det var fantastiske flotte, skarpe bilder av ørnen som stupte ned i havet etter fisken som ble kastet ut. Det ble også dokumentert hvor irriterende måker kan være både for ørnen og for fotografen, da måkene hele tiden prøvde å komme først til byttet og forstyrre opplegget. Torstein fortalte at det var vanskelig å få tatt ørna i rett øyeblikk nede i vannet, selv om han hadde rask motor på kamera. Vi takker Torstein for denne flotte bildesekvensen.

Etterpå fikk først Anne og Torstein overrakt hvert sitt diplom etter deltakelse i Nordisk mesterskap i fotografi 2022, arrangert av NFFF, før leder i KU, Elisabeth, fikk ordet. Hun ville ta opp en sak om misbruk av våre fotografier. Det hadde blitt oppdaget at Fevennen hadde brukt noen av våre medlemmers bilder uten at de var forespurt, noen ganger også uten at fotografens navn var oppgitt. Dette er i strid med norsk åndsverklov og også med avtalen klubben har med Fevennen. Leder vil undersøke dette og komme med en tilbakemelding på neste møte.

Leder Torstein kunne også meddele forsamlingen at tilbudet fra Alti-senteret om å ha en salgsutstilling der, likevel ikke var så veldig attraktivt. Det viste seg at veggplassen de tilbydde oss, var lite egnet til å henge opp bilder. De ville bli lite synlige, mente han, og at vi av den grunn burde droppe det.

Helt til sist minnet KU-leder om Innlevering til NM i foto, frist 15. oktober, og om klubb-NM. Bildene til sistnevnte plukkes ut fra individuelt NM, derfor håpet hun på at mange deltok og at medlemmene helst stilte med «nye» bilder, da tidligere brukte bilder i klubb-NM ikke kunne brukes på nytt i klubb-NM. Alle som deltok var garantert å få med et bilde i klubb-NM. Og helt på tampen oppfordret leder Torstein de som skal ha med kake og koke kaffe til møtene, om å komme litt tidligere for å avlaste Filip.
Sej

Publisert: 10. oktober 2022, SEJ
Sist oppdatert: 10. oktober 2022, ES
 
Fototur til Kristiansand
Det var igjen tid for en fototur, denne gangen til Kristiansand. Det var nærliggende å tenke gatefoto, Nupenparken, Festningen, Kilden og kanskje Kunstsilo som mulige motiver.

Ettermiddagen onsdagen 21. september samlet vi oss i all fall på Imesletta ved skolehuset kl. 1645, klare til avgang. Oppslutningen var imidlertid ikke overveldende, men vi la i vei med to biler. Etter å ha plukket opp nok en person underveis, var vi seks stykker som var ivrige til å innta vår naboby i øst.

Etter å ha parkert våre kjøretøyer, la vi først i vei mot havna og Nupenparken. Det er jo nokså vanlig og kanskje en naturlov å søke mot vann, selv også for ikke-fotografer. Denne kvelden synes vi likevel det var uvanlig mange som var ute og beveget på seg. Det viste seg å være «Ut å spise ute» uka. Det hadde heldigvis Helene funnet ut, og derfor bestilt bord til oss på «Egon» til senere på kvelden.

I Nupenparken var vi noenlunde samlet en staket stund under utforskingen av stedet, før vi ble litt mere spredt på vår vei mot Festningen. Kvelden var beæret med fin, lav sol selv om det også ble litt kjølig etter hvert. Det kunne også være en utfordring med ganske hardt lys.

Noen beveget seg opp i sentrum etter hvert, bl.a. til Posebyen, Wergelandsparken og til domkirken. Det at det var mye folk ute, kan jo være både en fordel og bakdel, avhengig av hva en har tenkt å fotografere. I alle fall var parkerte biler i Posebyen en ulempe i det gamle strøket med vakre hus.

Uansett, det var godt å komme inn på «Egon» og få varmet seg, både med mat og prat, etter å ha vært ute et par timer og lett etter fotomotivene.

Det hadde nå for lengst blitt helt mørkt og de fleste hadde vel tenkt å gi seg for kvelden. Likevel ruslet noen forbi bilene vi hadde parkert nær Caledonien Hotel, og ned mot Kilden. De som ikke gikk, tok bilen en liten svipp nedenom for å få en titt og et bilde, før kursen ble satt mot Mandal.

Vi takker alle for en flott tur!
Sej

Publisert: 26. september 2022, SEJ
 
Fotomøte med Stig Repstad
Onsdagskvelden 7. september kunne leder Torstein ønske velkommen til høstens første, og godt besøkte, innemøte, i klubblokalet vårt i Idrettsparken. Han fortalte først at tre av våre medlemmer var representert i den siste årboka, og at Laila ble best av våre i NM vår 2022 med et bilde som fikk «Hederlig omtale». (Se vår hjemmeside). Videre minnet han om Workshopen med Antje Meier 17. september der 11 stykker var påmeldt, og om fotohelgen på Lista 21.-23. oktober i regi av Fokus FK. Her var det visstnok noen få plasser igjen.

Så kunne han ønske spesielt velkommen til kveldens gjest, fotograf Stig Repstad, som også fikk æren av å innvie den nye store TV-skjermen med bildene sine. Torstein fortalte at Filip hadde medvirket til at den kom på plass. Vår gamle trofaste projektor kan dermed inntil videre hvile fortjent i kulissene.

Stig, som er en allsidig fotograf, var medlem i flere fotoforeninger, bl.a. Fokus FK og Biofoto. Han fortalte at han hadde fortsatt mye å lære, og at han likte å reise rundt og vise bilder og fortelle. Når en lærer andre noe, så lærer en også samtidig mye selv, sa han så viselig. Dermed satte den munnrappe og drevne fotografen i gang kveldens bildevisning/foredrag for en lydhør forsamling.

Bildene omfavnet et bredt spekter, fra smådyr og fugl, til studiobilder og natur. Det er vanskelig å nevne motivtyper han ikke var innom. Dessuten fortalte han om og viste et utall forskjellige teknikker en kan benytte seg av under opptakene. Flere av bildene hans viste hva kreativ bevegelse med kamera kan føre til. Bl.a. kunne han bevege kamera bakover og oppnå en spesiell effekt.

Han lot kamera stå på plenen en dag, og over til neste, for å ta bilder av blomster. Ved gratisprogrammet «Davinci resolve» ble det til en film hvor blomstene åpnet og lukket seg. Meget effektfullt og flott å se på. Innimellom alle bildevisningene viste han «Timelaps», små filmsnutter med musikk hvor alt synes å gå i raskt tempo, f.eks. fra Trollstigen og fra Gryllefjord i Senja. Også dette bidro til å gjøre foredraget hans variert og interessant.

Stig mente at det av og til gjaldt å få kamera så lavt som mulig. Da ble bildevinkel og perspektivet best. Han viste bilder av vannliljer som eksempel. Han fortalte at han også likte enkle bilder, med «lite» på. Mange bilder lagde han bare med kamera, uten bruk av Photoshop etterpå.

Han hadde også reist en god del med kameraet sitt og viste mange bildeeksempler på det. Vi fikk se bilder fra bl.a. Vesterålen, Tromsø, Smøla, Lista, og til og med fra Holumsveien, med vakker blåveis. Også reiser utenfor landet fikk vi smakebiter på, bl.a. til Island, ørnebilder, og til nasjonalparken i Alaska, Denali, hvor store rovdyr som bjørn spilte hovedrollen.

Etter foredraget fikk Stig mange spørsmål, bl.a. om teknikken bak de mange «Timelaps» han viste. Han viste også noen ekstra små filmsnutter. Flyturen til Denali, med landing på strendene der, vist med kamera festet på vingen, var virkelig spektakulært.

Leder Torstein kunne dermed takke Stig med en liten gave for en flott bildekveld i Mandal fotoklubb, som ble etterfulgt av en velfortjent applaus fra forsamlingen.

Så var det en etterlengtet kaffepause med vafler, syltetøy og kringlestang. Takk til Filip og Steinar.

Etter kaffepausen var det leder i Konkurranseutvalget (KU), Elisabeth, som fikk ordet, og som skulle presentere resultatet fra vår tredje hovedkonkurranse med tema «Former/Mønster». Hidra KK hadde vært jury. Først viste hun alle de 40 deltagende bildene og innbød til en kort bildediskusjon hvis noen ville kommentere underveis. Det var det ingen som ville, viste det seg etterpå, og dermed gikk hun over til å presentere bildene som juryen hadde funnet verdige til å få poeng. Hun leste også kommentarene som juryen hadde gitt bildene på de tre første plassene og på bildene som oppnådde «Hederlig omtale».

Resultatet ble at 7 bilder fikk «Antatt» og 3 bilder fikk «Hederlig omtale». På bronseplass kom Annes bilde «I utakt», på sølvplass Helenes bilde «Mønster ala Kittelsen» og på gullplassen kom Torsteins bilde «Mønster i sand». Vi gratulerer vinnerne og takker Elisabeth for presentasjonen. Alle bildene og resultatlista finnes her på hjemmesiden.

Dermed kunne leder sette strek og takke alle for denne flotte fotokvelden og ønske vel hjem. Han minnet på tampen om neste møte, fototur til Kristiansand. Se programmet for detaljer.
Sej

Publisert: 13. september 2022, SEJ
 
Fototur til Skjernøya
Etter en lang og forhåpentligvis god (foto)sommer for våre medlemmer, startet vi opp igjen onsdag 24. august med å møtes på parkeringsplassen ved kapellet på Skjernøya kl. 1700. Været var tålig bra, litt grått, og litt vind som det gjerne er på øyer. Temperaturen derimot var veldig bra, like over 20 grader, så vi hadde trodd at flere enn de 8 som kom hadde våget seg ut denne sensommerkvelden.

Leder Torstein ønsket velkommen og turens gang og retning ble diskutert. Heldigvis har klubben et medlem som bor på øya, Elisabeth, og hun ble straks en selvsagt turleder som til slutt pekte ut den riktige retningen for oss. Hun kunne nemlig fortelle at hele øya nå var i full lyngblomstring.

Ivrige la vi i vei gjennom den idylliske bebyggelsen, men tok snart av fra den brede vei og kom inn på smalere vei og stier. Første mål var Bådeviga. Under veis hadde noen falt av, som naturlig er, når en møter fotomotiver en gjerne vil utforske nærmere.

Flertallet i Bådeviga, etter en fotoøkt, fortsatte imidlertid opp den bratte skråningen mot Åksla, der vi hadde en liten kaffestopp på benken «Ro dæ ner». Fantastisk flott utsikt til alle kanter på toppene her. Lyngen farget landskapet, men hadde nok vært ennå mer prangende i kraftigere lys enn dagens.

På marsjen videre var vi nedenom starten på den lange oppdyrkede myra på Skjernøya. Her lå det bl.a. ei løe og vi tok oss god tid med å rusle rundt på jakt etter motiver. Her var også mulighet for å få makrobilder av de mange ville blomstene vi kom over.

Etter hvert var vi igjen samlet tropp på vår ferd gjennom Farestad mot kapellet og til bilene. Vi tok en liten omvei ned i bebyggelsen ved sjøen og endte opp på en benk ved fotballbanen, der vi igjen hadde en hyggelig kaffepause. Her fortalte Ramon at han kunne tenke seg å få i stand en tur til Spania til neste sommer, til området der han er kjent, hvis det er interesse for det i klubben. Han vil lufte det for våre medlemmer.

Vi takker alle for en fin tur denne første møtekvelden i Mandal fotoklubbs høstprogram.
Sej

Publisert: 29. august 2022, SEJ
 
Sommeravslutning i Mandal fotoklubb
Leder Torstein kunne ønske velkommen til det siste møtet før sommeren, onsdag 1. juni, i klubblokalet i Idrettsparken. Han kunne tilfreds opplyse at workshopen med Antje Meier 17. september var fulltegnet med 10 deltakere. Likevel var det mulig å smyge inn to deltakere til hvis noen flere hadde tenkt å delta. Påmeldingen er bindende og vår kasserer vil sende regning til deltakerne før sommerferien.

Leder opplyste også at medlemmene i Mandal FK var invitert av Fokus FK til fotohelg på Stave gård på Lista 21. – 23. oktober, sammen med fotoklubbene Hidra FK, Farsund FK, Kvinesdal FK og Lillesand FK. Ta kontakt med Fokus FK for nærmere opplysninger. Dette kan helt sikkert bli en flott fotohelg.

Leder hadde også en oppfordring til medlemmene; Velg deg ut et fotoprosjekt, et tema, som du kan jobbe med i ledige stunder gjennom sommeren. Til høsten en gang kan vi så vise hverandre en utplukket serie på 10 bilder. Bare fantasien setter grenser for temaet du velger. Temaet «Piper» er allerede valgt av vår kasserer. Sekretæren ville valgt «kumlokk», men det er dessverre utført av andre og foreligger til og med i bokform. Leder mente mobilen kunne være et ypperlig redskap til prosjektet. Vi ønsker alle lykke til!

Leder, og leder for konkurranseutvalget, Elisabeth, kunne til slutt minne om MB-konkurransene i juni og juli. Begge månedene har «Fritt motiv» som tema, sistnevnte med ekstern jury, dermed også levering på NSF sitt system. Elisabeth understreket at dette var viktig, og foreslo også at 2 dager måtte vær lang nok frist når vi selv stemmer på bildene.

Så var det endelig MB for mai som stod for tur. Elisabeth hadde anmodet alle om å stemme på bildene før kl. 17.30 denne onsdagen, slik at resultatet kunne offentliggjøres på klubbkvelden. Og det klarte vi. Leder foreslo å ta bildediskusjonen før resultatet ble kjent. Dermed gikk vi i gang og så nærmere på de 12 bildene med tema «Nostalgi». Det var varierte bilder; Noen hadde oppstilt motivet selv, og andre hadde funnet det i naturen eller andre steder. Det vanket både ros og ris i milde former, og forhåpentligvis fikk alle med seg noen tips.

Det viste seg at Elisabeth tok 1. plass med bildet «Bestefars første», 2. plassen gikk til Kjersti med bildet «Fra barndommens sommer» og 3. plassen til Steinar med bildet «I gamle dager». Vi gratulerer! Bildene finner du her på hjemmesiden og hele resultatlista ligger på Tavla.

Vi fikk også poengstillingen etter halvgått løp i ÅF, altså MB + de to første rundene i vår hovedkonkurranse. Torstein toppet listen suverent med 35 poeng, deretter fulgte Kjersti med 20 poeng og Steinar med 17 poeng. Hele lista ligger på Tavla. Vi håper alle gjør sitt til at innspurten kan bli spennende.

Da var det velfortjent pause med pizza, mineralvann og kaffe. Takk til Filip, og takk til Laila som bestilte pizzaen og til Ole Kristian som hentet den. Det ble en hyggelig stund med god fotoprat.

Det ble også tid for leder til å vise bildene fra andre runde i vår hovedkonkurranse med tema «Dokumentar/Gatefoto». Farsund FK hadde vært jury for oss, og siden et av jurymedlemmene var til stede, ble det mest diskusjon rundt noen av kommentarene fra juryen og hva de hadde lagt vekt på. Juryen hadde gode, fyldige kommentarer, men enkelte syntes det var for mye negativ kritikk i forhold til bildets plassering på resultatlista. Og det ble det til tider en frisk debatt ut av.

Resultatet av konkurransen ble lagt ut på Tavla allerede 14. mai og bildene med kommentarer finner du under fanen «Bilder».

Da var vi kommet til veis ende også denne fine fotokvelden. Leder Torstein takket alle for i kveld og ønsket god sommer, og vel møtt til oppstart onsdag 24. august.
Sej

Publisert: 8. juni 2022, SEJ
 
Blåtur til Under
Søndag 22. mai var det duket for blåtur i klubben. Med oppmøte kl. 12.45 ved svømmehallen hadde 12 medlemmer funnet veien. Presis kl.12.45 dukket en av de gamle sørlandsrutene opp med Bjørn Anders ved rattet. Etter jubelen hadde lagt seg sneglet doningen seg vestover mot Vigeland. Der tok bussen av og kjørte utover mot Spangereid.

Det var mange gode forslag på hvor vi skulle, men ingen hadde gjettet på "Under" Det var få som hadde vært på stedet før og spenningen var stor. Gro hentet nøkler, låste opp og der var vi inne i "Under" Fotoutstyr ble fort pakket ut og det knipset i vilden sky. Det ble fort klart at skarpe bilder gjennom vinduene til havet var en vanskelig øvelse. Bilder ble til, og diskusjonen om lukker, blender osv. var tema.

Etter hardt arbeid var det bra med en pause. Medlemmene hadde med div som kaffe, niste og kaker. Det var da fint å slå fast at alle hadde spist på "Under".

Ny økt med foto, da med mye manneider og fisk i forskjellige størrelser. Vi så både stor lyr, masse sei, sjøørret og mange små leppefisk. Kl. 16.00 var seansen over og turen mot bussen var et faktum. Vi tok litt tid for foto rundt i området. Kl. 17.30 var Bjørn Anders klar til hjemreisen.

En stor takk til Gro, Sissel og Bjørn Anders som var kreative og fikk til en opplevelsesrik tur. Oppfordrer alle til å legge ut bilder fra turen på sida vår. Takk for turen.
TW

Publisert: 8. juni 2022, SEJ
 
Lidenskap er blodig alvor
Det var godt frammøte på møtet onsdag 4. mai og vi var 25 til sammen. Det var gøy at medlemmer fra Farsund og Fokus fotoklubb også deltok. Det ble en flott kveld.
Leder Torstein starter med å informere om kvelden og litt om blåtur. Det blir ikke onsdag 18. mai, men en søndag. Det er en tur som vil passe de fleste. Det vil bli gitt mer info seinere.
Det kan være aktuelt å ha en salgsutstilling på «Villmarksdagene Høyt og Vilt» på Eikerapen i slutten av august sammen med andre fotoklubber.
Det er og planlagt en workshop med Antje Meier seinhøstes med maksimalt 10 til 12 deltagere.

Så var det tid for kveldens program.
Arnt Ove Jøsang driver Stavanger foto. Han hadde kalt foredraget «Lidenskap er blodig alvor».

Et hovedtema var sensorfotografering. Det er fotografering når en sjøl ikke er til stede.
Han og hunden eller med hyttenaboer rigger opp og så tar sensorene bilder ved bevegelse. Arnt Ove får da noe annerledes bilder, mens han selv kan gjøre noe annet. Han viste flere unike blinkskudd og også noen av de 900 bildene pr natt som ikke er som han ønsker. Sensoren vet ikke hvilken vei dyret er. Han bruker stativ til å sette opp kamera og sensorer. Kameraet har han i en kasse og gjerne med glass foran ved dårlig vær. Arnt Ove bruker forskjellige brennvidde, men ofte 70 - 200mm.
Han viste mange bilder av mår. Mår liker søtt åte. Det var også bilder av hønsehauk, grevling og ikke minst noen helt fantastiske bilder av ekorn. Arnt Ove trengte en haug fotostativ for å kunne rigge opp. Det fikk vi også demonstrert. Han virket som en tusenkunstner, og det var gøy å se hans hjemmelagde utsyr.
Det var også laget til naturtro vann for speiling. Han mente det var viktig å ikke ha rette avslutninger, men å legge til litt bregner ol for en naturtro avslutning. Det var gøy å se at mår ungene drev og fjernet hans vannlinjer og også litt spesielt med den haleløse mora deres.
Ekorn er morsomme å se fra alle vinkler og det var utrolige bilder han har tatt med infrarøde stråler (IR). Da er det minst to sensorer. Når noe beveger seg mellom dem, blir bildet tatt.
For meg virker det som kunnskap, iver, prøve og feile, fotoglede og ikke minst mye arbeid ligger bak de utrolige bildene.
Han sa at ved salgsutstillinger er det ekornbildene som blir solgt først. Folk vil for eksempel ikke ha blodige åter på veggen. Det er nå nye muligheter med kamera med øyefokus. Før har han brukt mye manuelle innstillinger. Han viste et kult bilde av hubro i flukt.

Så var det en og god pause med MK vafler og kaffe (igjen) laget av Filip. Så en stor takk til ham.

Etter pausen viste Arnt Ove hvordan det gikk an å bruke en brukt, rund baderomstaklampe til å lage «fullmånebilder» med både mår og ravn.
Han fortalte og litt mer om seg selv. Nå driver han nesten bare med naturfoto, men startet opp som reklamefotograf. Teknisk bruker han ofte full åpning, dvs blender 2.8 til blender 4.
Han viste nydelige bilde fra Jæren og sitt hjemmesnekrede, isolerte skjul. Han viste hvordan han vektla forgrunn og også en dus bakgrunn. Det virket som Arnt Ove la vekt på å finne flotte plasser og så å utnytte lyset best mulig. Han prioriterte å sitte/ligge lavt og kameraet var oppstilt bare noen cm fra bakken.
Til slutt viste Arnt Ove spennende bilder fra Bjerkreim. Han og tre andre har skjul som består av flere moduler. Etter noen års prøving og feiling fant de fram til en flott plass med nydelige fjell i bakgrunnen. Morsomt å se hvordan skjulet ble plassert i terrenget. Denne plasseringen ga noe ekstra til de flotte bildene av kongeørn og havørn. Åtene prøver de å plassere slik at de vises minst mulig på bildene. Ellers så beskjæres åtene bort i ettertid. Det er litt morsomt at hunden også ligger i skjul med ham i 12/14 timer.
Arnt Ove avsluttet med at drivkraften er at det må være kjekt. Han nevnte også opplevelser, teknikker og det å gjøre det beste ut av ting. Tidligere har han og nevnt mye om å prøve og feile. Tusen takk for ett inspirerende foredrag av en utrolig kunnskapsrik fotoentusiast.

David Bech Dragø avsluttet med å vise bilder og fortelle fra Grønland der han bor. Det var variert natur og flere typer dyr. Undertegnende ble aller mest fascinert av Isfjorden og de enormt store og vakre isflakene. Takk for info om en spesiell og spennende øy. Det er gøy at det er nå er mulig å drømme om foto turer til andre land enn Norge.
HRU

Publisert: 13. mai 2022, SEJ
 
Lista landskap med modell
Onsdag ettermiddag 20. april kl. 1600 på Mones, satte fotoklubben seg i bilene og satte kursen mot Lista. Vi skulle møte guide Magne som hadde med seg modell klar til fotografering. Med det vakre Listalandskapet som bakgrunn og i nydelig vær burde dette bli en minneverdig kveld.

Vi kjørte først ned til Østhasselstrand der det var både båthusrekker og kyr på beite. Det var en stund til vi skulle møte Magne, så her gikk vi litt på «tomgang». Noen fotograferte fugler som dukket opp, andre tok en rusletur ut på beitet for å se etter mulige motiver.

Etter en stund satte vi oss i bilene igjen og kjørte til en flott rasteplass ved en strand kalt Lillerauna? Her møtte vi Magne og modellen som alt var i gang med litt prøvefotografering. Filip, som hadde med både kaffe, vafler og syltetøy, fikk stemningen opp da dette ble servert til deltakerne, og vi var etter hvert klare for å dra til kveldens hovedmål, Sigersvoll, friluftsområdet ved Eidsfjorden i bukta innenfor Varnes fyr.

I en kolonne med omtrent like mange biler som deltakere, satte vi av sted og svingte elegant ned på parkeringsplassen ved Sigersvollstranda, der vi senere ville få se at sola gikk ned nesten i havet midt mellom klippene.

Magne hadde regien på det hele og dirigerte modellen og sine «tropper» på sikkert og effektivt vis. Både kameraene og den flotte modellen fikk virkelig kjørt seg denne kvelden. Modellen skiftet underveis antrekk og stillinger, og i det varme lyset kombinert med refleksskjerm, framskaffet av Ramon, var mulighetene store for å få blinkskuddet alle jaktet på.

Senere på kvelden gikk modellen mellom oss og sola slik at vi også fikk prøve oss på silhuettbilder.

Alt har likevel en ende, og slik var det også denne kvelden. Klokken 2055 krøp sola ned i havet og sa takk for seg med et vakkert fargespill både på himmel og hav. Dermed fikk også mange med seg noen fine bilder med fargereflekser helt inn på stranda der vi stod.

Vi takker Magne og modellen så mye for denne fine kvelden de heldige fotoklubbmedlemmene fikk oppleve på Lista denne vakre vårkvelden i siste halvdel av april.
Sej

Publisert: 26. april 2022, SEJ
 
En reise til Antarktis, Sør-Georgia, Falklandsøyene og Senja
Denne onsdagskvelden, 23. mars, i fotoklubben, fikk vi via bilder, video og tale være med Sissel Kristoffersen og Carl Erik Kilander på en fantastisk reise til både sørlige og nordlige strøk av kloden. De er begge glade i å reise og ikke minst i å fotografere, noe som fotoklubben fikk nyte godt av denne kvelden. Carl Erik har lang erfaring som guide og ekspedisjonsleder både i antarktiske og arktiske strøk, så fotointeressen har nok kommet godt med. Også Sissel viste at hun kunne bruke et kamera godt. Utrulig nok fortalte hun at hun bare hadde fotografert i seks år.

Kvelden startet med at leder Torstein ønsket alle og spesielt kveldens foredragsholdere velkommen. Først ut var Sissel. Hun fortalte at det startet litt problematisk; Bagasjen kom ikke fram sammen med flyet fra Miami, og hun måtte gå om bord i båten fra Punta Arenas uten denne. På båten fikk hun kjøpt det mest nødvendige, men heldigvis hadde hun fotoutstyret i sekken sin, sa hun.

Hun viste mange flotte bilder fra dyrelivet og landskapet der nede. Vi fikk selvsagt se pingviner, Knølhval, Finnhval, delfiner, Leopardsel, Elefantsel og mange fuglearter. Vi fikk glimt fra øyene Half Moon Island, Danco Island og Elephant Island, og bilder av store is-formasjoner med hull tvers igjennom. På den sistnevnte øya fortalte hun at polarutforsker Shackletons mannskap, etter at båten deres ble skrudd ned av isen der i 1916, overlevde på øya i fire måneder, mens Shackleton seilte etter hjelp til den første norske hvalstasjonen Grytviken i Sør-Georgia. Hele mannskapet ble til slutt reddet. Carl Erik, som fortalte mer om dette senere i programmet, sa at båten til Shackleton nå var funnet. Det er i ettertid blitt noe som heter Shackleton-marsjen, som skal være en flott tur for de spreke. Vi fikk også se bilder fra Falklandsøyene, med Bekkasiner og Bøylepingviner. Sissel fortalte til slutt at dette hadde vært hennes første tur dit ned.

Men dét var det visst ikke for Carl Erik som overtok etterpå. Han hadde vært der første gang i 2004, og etter hvert hadde det blitt 15-20 ganger, fortalte han. Turene gikk i samarbeid med National Geographic. Det var alltid en profesjonell fotograf med fra National Geographic, sa han. Det var forholdsvis kostbare turer. Folk som deltok ville gjerne ha en opplevelse for livet – mange var pensjonister – og også fotointeresserte. Bl.a. vær- og siktforhold bestemte når de kunne legge ut fra skipet og til land med Zodiakbåtene, fortalte han. I Antarktis var det gjerne en vedvarende vestavind. De var nøye med å følge ekspedisjonsreglene, sa han. Det var også en fordel å være forholdsvis sprek og i god form. Han hadde også en periode guidet 7-8 turer i året som vekslet mellom Antarktis og Arktis.

Carl Erik fortalte også litt om den store operasjonen han ledet med å utrydde alle reinsdyrene på Sør-Georgia, i 2013-2015. De ødela vegetasjonen, og engelskmennene ville ha de vekk. Det ble felt 6715 dyr, sa han, og han viste i den forbindelse stolt et bilde av et frimerke han var kommet med på som skildret begivenheten. Også rottene var blitt utryddet, fortalte han, da de spiste egg i mange av fuglenes reir.

Vi fikk også se mange flotte bilder fra Carl Eriks kamera. Vandrealbatrossen imponerte med verdens største vingespenn blant havfuglene. Den la visst bare ét egg annet hvert år. Videre Snøpretell, den fantes visstnok i de kaldeste områdene. Brown skua, Sørhavsjo, var predatorisk og tok pingvinunger når sjansen bød seg, fortalte han. Bøylepingvinen er den sterkeste av pingvinene. Keiserpingvinene lever bare på is og i vannet og kan bli ca. 1,3 m høye og er ganske staselige. Spekkhoggere fikk vi også se. De opererte som en familie når de jaktet, fortalte han. Og Blåhval, 30 m lang – verdens største skapning. Finnhvalen er visst nest størst. Antarktis har også verdens største ismengde, sa han. Også han viste bilder av mange fine is-formasjoner.

Sør-Georgia er jo for oss mest kjent for at norske hvalfangere slo seg til der i 1913, i Grytviken, sa Carl Erik. Det ikke mange kjenner til er at Lord Salvesens selskap også startet en hvalfangststasjon der, Leith Harbour, på nordkysten av øya i 1909. Det var for øvrig James Cook som oppdaget øya, sa han videre. Men det er selvsagt de flotte Kongepingvinene som likevel er det store trekkplasteret der, fortalte han. De finnes i et stort antall. Bildene vi fikk se viste også ungene, som hadde en slags brun, krøllete pelsliknende bekledning som falt av før de ble voksne. Vi fikk også se bilder av de berømte Shag Rocks klippene som bokstavelig talt stikker opp av havet. Også de flyvedyktige Klippehopperpingvinene som hekker på Falklandsøyene hadde han fått med bilder av. Noen av de siste bildene vi fikk se var av de imponerende Albatrossene som hekket i opptil 500 000 store kolonier. De fleste av bildene han hadde vist her i kveld, var tatt i løpet av de to siste årene, fortalte han til slutt.

Så var det en velfortjent kaffepause med boller til, tusen takk til Torstein for det. Under pausen fikk Carl Erik koblet opp en video til vår projektor som han ville vise etterpå. Det var en fantastisk video, tatt med en drone fra lufta, som viste de enorme store Kongepingvinkoloniene på Sør-Georgia, der vi tidligere hadde sett bilder fra bakken. Det var et stemningsfullt og vakkert landskap vi fikk se fra dette perspektivet.

Men den store bildekvelden var ikke slutt med dette. Helt til slutt satte nemlig Sissel prikken over i’en med å vise et vakkert bildeprogram fra vår egen nordlige landsdel Senja. Bildene var ledsaget av stemningsfull nordnorsk visesang, og en bedre avrunding på en flott og interessant bildekveld i Mandal fotoklubb er det ikke mulig å få.

Leder Torstein kunne fornøyd takke de to foredragsholderne for denne fine kvelden og ønske alle vel hjem.
Sej

Publisert: 27. mars 2022, SEJ
 
Verdens mest brukte kamera
Onsdagskvelden 9. mars i Mandal fotoklubb var det endelig tid for å se nærmere på det kamera som flest mennesker i verden bruker, nemlig mobilkamera. Den lille dingsen har, etter den kom for egentlig ikke veldig mange år siden, hatt en fantastisk utvikling og blitt allemannseie. Mobilen er blitt smart og helt uunnværlig. Til å fortelle oss om mobilkameraets mange muligheter, kunne vi ikke vært mer heldige enn å ha fått vår egen Magne til å gjøre nettopp det.

Siden leder Torstein var forhindret denne kvelden, var det nestleder som kunne ønske velkommen til medlemmene, som satt klare med sine mobiler med nedlastet Snapseed, et gratis storartet bilderedigeringsprogram.

Magne, som er en svært inspirerende og engasjert foredragsholder, fortalte at han først ville ta for seg bruken av mobilkamera, deretter vise mulighetene med Snapseeds bilderedigeringsprogram. Det er umulig å komme inn på alt han fortalte og viste oss denne kvelden, men her er noe av det som referenten fikk noenlunde med seg.

Mobilkamera er nå blitt fantastisk bra, begynte han, og de fleste kan klare seg med det. Men selv speilrefleksen til fotoentusiastene kan bli bedre med hjelp av mobilkamera, hevdet han (bl.a. ved å bruke den som fjernkontroll for hovedkameraet). Videre påstod han at vi lærte oss mye om bruk og behandling av vårt vanlige kamera, men hvor mange lærte seg mye om mobilkameraet sitt?

Megapiksler er ikke så viktige som mange tror, 12-20 er mer enn nok for mobilbilder, mente han. Mobilkamera med flere linser er best å ha, og optikken er blitt veldig bra. Ikke bruk zoom funksjonen, men i stedet egen zoomlinse. Den beste zoomen er for øvrig beina, sa han. Det er utrolig viktig å holde linsene rene. På mobilkamera blir de fort skitne. En liten kosmetikkbørste er kjekk å ha. Det er viktig å holde mobilen i ro under opptak, bruk gjerne stativ, det finnes mange små greie utgaver av slike. Som fjernkontroll kan hodetelefonkabelen brukes med volumknappen som utløser. Selfiestang og fjernkontroll er også en mulighet. Han sendte dessuten rundt en del utstyr som kunne festes på mobilen for ytterlige å utvide mulighetene til mobilkamera.

Det kan være lurt å aktivere rutenettet på skjermen, mente han. Det letter komponeringen av bildet. Det er også smart å prøve å skygge for solen. Det blir lett reflekser på linsa som mangler motlysblender slik vanlig kameraer har.

Mobilkamera er genialt til å ta nærbilder med, hevdet Magne. Det kan plasseres helt på bakken og det kommer lett til over alt. Med timer og fjernkontroll har det uante muligheter, sa han. Og ikke minst – ta mange bilder, oppfordret han, de er lette å slette. Rediger og slett er mantraet. Bildene tar plass og det er liten lagringsplass på mobilene. Derfor er det lurt å lagre de et annet sted. Magne fortalte at androidmobiler har full RaW. Det kan være greit å vite ved overføring av bilder til PC for redigering som en del gjør.

Vis bildene dine, oppfordret han videre. Lag en minibok for en liten kostnad hos en av de ledende fotoforhandlerne. Chromcast kan brukes til å vise bildene på TV. Eller hva med å sende bildene til en liten skjerm koblet opp mot WiFi. Kanskje direkte fra ferieturen til venner og bekjente, eller til glede for gamle familiemedlemmer hjemme eller på pleiehjemmet. En god tanke som den digitale verden gir oss muligheten til å virkeliggjøre. Magne mente også at en videosnutt kunne brukes til å skape stemninger innimellom bildene. Det fantes også gyrostabilitetsutstyr til mobilen som gjorde at videoopptakene ble helt rolige.

Etter en overveldende innholdsrik og nydelig kaffepause, takk til Filip og MK, kunne vi og Magne starte opp igjen, nå med fokus på redigeringsprogrammet Snapseed. Magne viste først hvordan vi koplet opp mobilkamera som fjernkontroll for det vanlige kameraet. Det var veldig mye en kunne stille her akkurat som på kameraet. Dette ga oss mange fordeler, fortalte han. Så fikk han alle til å åpne menyen på den nedlastede Snapseed på medlemmenes mobiler. Dermed guidet han oss fram og tilbake i alle mulighetene som nå plutselig lå foran oss til å kunne redigere våre mobilbilder direkte på mobilen. Det overrasket nok de fleste at mange av funksjonene vi er vant med å bruke i Lightroom, Photoshop osv., faktisk var smartere, enklere og raskere her i Snapseed.

Etter at medlemmene hadde holdt på en stund med å trene på dette, og etter noen spørsmål til Magne, ble det hele rundet av med stor takk og applaus til Magne. Kanskje mange nå har fått et litt annet syn på og mer respekt for allemannskameraet, verdens mest brukte – mobilkameraet?

(For de som vil vite mer og friske opp det Magne foredro om Snapseed, har han vært så grei og sendt til vår Facebookside noen linker til videoer som sterkt kan anbefales i denne sammenhengen).
Sej

Publisert: 14. mars 2022, SEJ
 
Fuglekveld i nord
Onsdagen 23. februar kunne leder Torstein ønske velkommen til en flott bildekveld med Anne. Hun hadde nettopp vært på en fuglesafari i Nord Norge, sammen med sin, om mulig, ennå mer fugleinteresserte mann. Turen hadde gått til Båtsfjord der de hadde bodd i rorbu på havna med kort vei til flytende fotoskjul. De hadde også tidligere, i juni måned, vært på Varangerhalvøya, bl.a. på Hornøya utenfor Vardø. Fly Kjevik-Kirkenes og derfra med leiebil kom de seg rundt. Hun viste først bilder fra denne sistnevnte turen.

Det var samlet sett et stort antall forskjellige fuglearter hun viste, men også en del landskapsbilder, litt nordlys og noe arkitektur. Her kan bare nevnes en brøkdel av det vi fikk se; Selvsagt hadde hun fått med bilde av havørn. Ungene forlot redet vanligvis i august, fortalte hun. Videre så vi flotte bilder av Fjelljo, Brunnakke, Brushane, Gravand, Svaner og Bjørkefink. Og et bilde av vakre Nesseby kirke.

På Hornøya hadde fuglene et eget flygemønster ut- og inn fra øya, fortalte hun. Vi fikk se Heilo, Lomvi, Lappmeis og Lundefugl. Sistnevnte fikk et sterkt farget nebb i parringstiden, forklarte hun. Et artig bilde viste ei felle for ringmerking bygd opp rundt en mobiltelefon. Videre viste hun bilder av Alker, Gjess og Rødnebbterner. Sistnevnte hadde på de flotte bildene vinger som minnet om engler. Til sist her kan nevnes bilder av Laksender, Snadderand og Jordugle. Hun mente det var lettere å komme tettere innpå fuglene her nordpå.

Så ble det et kjærkommet avbrudd med kaffe og nydelig kake til, også dette stod kveldens foredragsholder bak. Vi takker så meget, det ga oss ny energi til å se flere flotte fuglebilder.

Nå var det vinterbilder fra Båtsfjord som stod i fokus bokstavelig talt. Det ble noen fantastiske skarpe, flotte bilder tatt fra fotoskjul i vannskorpa som vi fikk se. De var også ute med en ribb på fotojakt. Bildene av den vakre Praktærfuglen imponerte. Med de flotte fargene var den skikkelig fotogen. Vi fikk også se bilder av Havkobbe, Sidensvans og Stellerand. Sistnevnte minnet om en skallet mann, mente hun.

Hun skrøt av fasilitetene i Båtsfjord havn og verten der på stedet de bodde. De lånte bil gratis, det var fin innkvartering og god mat, det var do i fotoskjulet og attpåtil var de heldige med været. Hun kunne trykt anbefale det til andre. Leder takket henne for de flotte bildene og hun fikk en velfortjent applaus fra fotoklubbens medlemmer.

Helt til slutt på denne fine fotokvelden var det bildediskusjon. Leder hadde igjen oppfordret alle til å legge inn et par bilder hver i Billedgalleriet på vår nettside. Bildene, de fleste fugle- og dyrebilder, ble kommentert og forhåpentligvis fikk alle en ny liten bit med bildekunnskap med seg hjem.

Leder takket alle for en fin kveld, og ønsket velkommen til neste møte onsdag 9. mars. Da skal det handle om det kamera de fleste i verden bruker.
Sej

Publisert: 27. februar 2022, SEJ
 
Inspirasjonskveld
Med et godt fylt klubblokale denne onsdagskvelden 9. februar, var forventningene store til kveldens program; Inspirasjonsforedrag med fotograf Synnøve G. Solberg. Hun har gjestet oss tidligere med stor suksess. Leder Torstein ønsket henne og resten av forsamlingen velkommen til denne kvelden som vi har sett fram til.

Hun startet med å fortelle litt om seg selv. Hun bodde på Birkeland, og som barn begynte hun tidlig å interessere seg for fotografi. Hun lærte mye av sin far, og hun har vært medlem i flere fotoklubber, fortalte hun. Hele 9 workshops med Krogvold har hun bak seg. De siste 5-6 årene har hun tatt det seriøst som fotograf, for å lære seg faget og finne ut hvilken vei hun skulle ta. Hun la til at hun også var sterkt opptatt av film.

Foredraget startet hun med å lese en tekst om tanker rundt fotografiet; Fotografiet er kunstens stebarn. Alle med kamera, nybegynnere, alle kan ta glimrende bilder. Tittel fotograf er ikke en beskyttet tittel. Vi oversvømmes av dårlige bilder over alt. Fotokunnskaper er viktigere enn noen gang. Følelser og innhold i bildene, det at de har noe å si, fortelle oss, er ofte fraværende. Det ekte fotografi, en må gå en vei for å få til det, sa hun. Vi gjenkjenner følelser i gode bilder, og i gode bilder viser vi verden vårt eget blikk. Hun la ikke skjul på at fotografiets kunstform ligger hennes hjerte nærmest.

Så gikk hun over til noen tema hvor hun stilte spørsmålene; Hvordan skape bilder med følelser? Hva slags fotograf er jeg? Innhold i bildet viktigst. Kamera er jo bare en registreringsenhet, det er vi som må skape innholdet. Hun viste til Irving Penn, som var en av hennes favoritter. Det gjelder å finne fram til seg selv, og en er kommet langt når en klarer å få fram følelser, hevdet hun. Intuisjon er også viktig, og ikke minst å stole på sine egne følelser. En bør fantasere litt selv, forestillingsevnen er viktigere enn logikken, mente hun, i alle fall når det gjelder fotografi.

Hvorfor tok jeg disse bildene? Det var det neste hun stilte spørsmål om. Hun syntes det var rart at noen gikk ut for å lete etter noe å ta bilde av. Det kommer innenfra, mente hun, bilder vi har i hodet. Alt vi har opplevd, barndom, oppvekst – det er grunnstoffet vårt for bildeuttrykkene. Katastrofer, vonde opplevelser kan også være godt stoff i bildeuttrykket, slik selvfølgelig gode opplevelser er. Motivene, temaene, de er inne i oss, det er der vi må lete, mente hun. Kanskje er det seg selv en leter etter? I vår tid blir vi veldig påvirket av den digitale verden, av Instagram og Facebook. Se heller innover i deg selv og let etter erfaringer og drømmer, oppfordret hun.

Hvordan uttrykke våre inntrykk i bildene? Hun mente dette handlet om å abstrahere. Altså å trekke fra, se bort fra, skille ut eller forenkle innholdet i bildene våre, bare få med det viktigste. Kanskje tenke filmatisk - mystikk, undring, fantasi osv. En kan bruke lang lukkertid, liten dybdeskarphet, bevegelse av kamera for å få til noe mer enn ren avbilding av motivet. Ved å antyde noe oppnår en kanskje kunstfotografiet en søker. Hun viste eksempler på slike bilder.

Finne sin egen «klang», formidle en stemning; Hun mente det var viktig å skrive ned ting en ville fotografere, helst på papir, det ble husket best i forhold til tastatur, mente hun. Å få det til var ikke alltid lett. Motstand mot det var fiender som: utsettelser, gode unnskyldninger osv. Hva er galt med nå? siterte hun Krogvold på. Skriv noen få setninger hver kveld, oppfordret hun. Da vil det åpne seg en dør inn til en kilde du trodde du ikke hadde.

Hun oppfordret oss også til å henge opp bildene våre hjemme. Det gjorde hun selv. Da kunne hun se de, bedømme de, og velge ut de beste. Ta fotografilidenskapen din et steg videre, sa hun. Få bildene i en bok, sett de i et fotoalbum. Ved å gjøre dette vil utvelgelsen være viktig læring for hjernen. Du må tenke over hvordan bildene passer sammen og står overfor hverandre på sidene. Det gjelder å holde seg selv i gang, påstod hun. Det var hennes kjernestoff. Da kan det plutselig gå et lys opp for oss. Hun la til at det også var viktig å være god på bilderedigeringsprogrammene.

Isenesette bildene våre? Vi må gå utenfor vår komfortsone for at det skal kunne bli til noe. Det er en egen kraft i nervøsiteten, mente hun, og fortalte om oppdrag hun hadde vært på. Når en jobber med seg selv vil alltid nye fotografiske uttrykk oppstå. Fotografering er selvutvikling. En kobler ut hverdagen og finner seg selv. Det en fyller hodet med, kommer ut i bildene, hevdet hun. I film er det ofte slik at senene veksler fram og tilbake i tid. Slik er det også hjernen vår fungerer, tankene våre går mellom fortid, nåtid og framtid. Det er bare fantasien som setter grenser for våre bilder. Hun viste til et sitat av Karl Ove Knausgård, hennes favorittforfatter, som uttrykte noe av det samme.

Det var ikke så mange bilder hun viste i løpet av foredraget, men de hun viste og fortalte rundt gjorde inntrykk og forsterket det hun fortalte oss.

Etter kaffepausen, som Ramon stod for med nydelig selvbakt eplekake, stor takk til ham for det, var det en spørsmålsrunde til vår foredragsholder. Bl.a. om hvordan komme i gang med å ta bilder av mennesker, det er jo fugler, dyr og natur som de fleste i klubben er opptatt av. Hun viste til noe av det hun tidligere hadde fortalt, og sa at når det gjaldt barn var det viktig å gjøre det til en lek. Ta bildene fra barns vinkel, fra gulvet. Barn er lette å få til å gjøre noe og har mange uttrykk, sa hun.

Hun fikk også spørsmål om beskjæringen av et bilde hun viste. Da henviste hun til de gamle berømte malerne, som ofte «beskar» bildene brutalt, ved å kutte både ben og armer. Det ble mer dynamikk i bildene da, mente hun. Det var litt tamt å ha en ramme av «luft» rundt motivet, slik vi ofte gjør det. Det ble også diskutert litt om de digitale mediene og alle bildene en kan finne der. Ved bevisst søk kunne en finne nyttig lærdom, også der, ble konklusjonen.

Til slutt takket leder for en flott inspirasjonskveld og overrakte blomster til vår foredragsholder.

Helt til slutt gav leder ordet til Laila som orienterte om workshop med fotografen Antje Meier. Den var kalt «Kreativ fotografering med kamera». Hun mente dette ville være en god fortsettelse nå etter kveldens program. Hun delte også ut informasjon om kurset som vil kunne holdes i november. Ved håndsopprekking viste det seg at det var stor interesse for dette. Klubben vil derfor jobbe videre med å få til workshopen.

På tampen tok Magne ordet og inviterte til «Naturfotografering» i Farsund Kino i regi av Farsund fotoklubb den 25. april. Naturfotografene Steinar Barmen og Svein R. Johannessen fra Rogaland deltar og vil gi tips og inspirasjon.
Sej

Publisert: 11. februar 2022, SEJ
 
Dovrefjell og billeddiskusjon
Hurra! Endelig er vi i gang igjen. Slik føltes det i hvert fall denne januarkvelden onsdag 26. i klubblokalet i Idrettsparken. Forrige møtedag, onsdagen 12. januar, ble riktignok avlyst, men nå ser det virkelig lysere ut framover. Vi håper også antall frammøtte medlemmer vil øke etter hvert.

Vår nye leder Torstein ønsket alle velkommen til oppstarten i det nye året. Han håpet det ville bli et godt fotoklubb år og fortalte at programmet nå nesten var ferdig. Det var også vår nye leder som stod for den første programposten denne kvelden. Nemlig en fotosafari til Dovrefjell.

I leid bobil i mai/juni 2021 hadde han deltatt i en fotosafari til nasjonalparken. Natur og Foto var arrangør, og med som guider var de profesjonelle naturfotografene Baard Næss og Tom Schandy. Det var en stor fordel, mente han. Da lå alt til rette og en slapp og lete opp stedene selv. Målet var selvsagt å få gode bilder av moskus, men det skulle vise seg å bli vanskelig fortalte han. Det var nemlig varmt i været og det gjorde at dyra ofte gjemte seg i buskaset, og i tillegg var det varmedis i lufta som gjorde at telebilder lett ble uskarpe. Likevel fikk vi se fine bilder av de store imponerende dyra, og det var interessant det Torstein fortalte om denne opplevelsen.

Heldigvis var det også andre levende vesener å ta bilder av, ikke minst fugler, som vel hører til Torsteins favoritt motiver. Han fortalte at de også hadde forflyttet seg litt rundt i landsdelen, bl.a. til Orkelsjø i Oppdal. Det hadde vært noen flotte intense dager, fortalte han.

Av fugler vi fikk se bilder av, kan nevnes; Vintererle, Bergender, Heilo, Storlom, Ryper og Blåstrupe. Sistnevnte skriker hele tiden, fortalte han. For ikke å glemme det siste bilde, av den lite kjente vadefuglen Boltiten, som gjorde et uutslettelig inntrykk. Det ikke minst på grunn av videosnutten med Øystein Sundes muntre sang om fuglen, som Torstein viste like etter bildet.

Vi takker Torstein for denne fine naturopplevelsen, og også for den etterfølgende nydelige kaffepausen med vafler, rømme og syltetøy som han stod bak.

Etter pausen var det klart for billeddiskusjon. Medlemmene var på forhånd oppfordret til å legge inn to bilder hver i vårt Billedgalleri til formålet, og rundt 20 bilder kom under lupen for nærmere gransking denne kvelden. Medlemmene våre har satt stor pris på slike øvelser tidligere, og også denne kvelden ble det lærerikt, både for autor og kritikerne. Mange nyttige tips til forbedringer og endringer ble notert, som vi tar med oss som bevisst eller ubevisst balast neste gang vi fotograferer.

Vi takker alle for denne fine fotokvelden, og ønsker vel møtt til forhåpentligvis mange flere neste møtedag, onsdag 9. februar. Da skal fotograf Synnøve G. Solberg holde et inspirasjonsforedrag for oss. Så møt opp!
Sej

Publisert: 28. januar 2022, SEJ
 
Årsmøte i Mandal fotoklubb
Tross pandemien fikk vi onsdag 8. desember kl. 1800 samlet nok medlemmer i klubblokalet i Idrettsparken til at årsmøtet var beslutningsdyktig. To stykker var riktignok bare digitalt til stede via Messenger. Leder Anne ønsket velkommen og gikk raskt over til sakslista.

Innkallingen ble godkjent, dog med en liten protokolltilførsel fra et medlem som gjorde oppmerksom på at den var sendt ut noen dager for sent og dermed ikke var i samsvar med vedtektene. Innkallingen ble likevel anbefalt godkjent, og det ble den.

Ordstyrer, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen ble valgt, og Laila som ordstyrer, kunne dermed gå raskt vider på sakslista. Årsmeldingen, som ble gjennomgått av nestleder/sekretær Steinar, ble godkjent, og regnskap pluss budsjett for neste år, som ble lagt fram av kasserer Ole Kristian, ble også godkjent.

Valgkomitéen bestod av Liv Anette og Laila, sistnevnte presenterte komitéens forslag til nytt styre. Årsmøtet var enig i forslaget, og dermed kunne vi gratulere Torstein som ny Leder. Han fikk med seg gjenvalgte kasserer Ole Kristian og gjenvalgte styremedlem Helene. Nestleder/sekretær Steinar og styremedlem Ramon var ikke på valg. Elisabeth ble gjenvalgt som varamedlem og Sissel erstattet Torstein som varamedlem. I valgkomitéen gikk avtroppende leder Anne inn og erstattet Liv Anette som var på valg. Vi ønsker alle lykke til i det nye året.

Årsmøtet økte kontingenten med kr 50 siden også NSFF har planlagt en slik økning. Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling på årsmøtet. Den formelle delen av årsmøtet var dermed slutt. Avtroppende leder Anne takket for seg og ble selv takket for innsatsen i det vanskelige pandemiåret av nestleder Steinar. Også påtroppende leder Torstein tok ordet og takket for tilliten. Han håpet på et gøy fotoår. Ellers takk til Liv Anette som nå gikk ut av valgkomitéen og velkommen til Sissel som nytt varamedlem i styret.

Det ble heller ikke i år noe julemøte med kaffe og bløtkake, grunnet pandemien, men resultatet fra Månedens bilde fra november, utdeling av premier for de fire delkonkurransene gjennom året, og ikke minst kåringen av Årets fotograf, det måtte være med.

Dermed gikk leder av Konkurranseutvalget, Elisabeth, via Messenger og med hjelp av Anne, i gang med å presentere resultatet fra Månedens bilde fra november. Tema var «Fritt motiv» og medlemmene hadde selv stemt fram resultatet som du nå finner her på hjemmesiden. Vi nevner kort at Kjersti ble vinner, Bjørn Anders nummer to og tredjeplassen gikk til Anne. Vi gratulerer!

Så stod utdeling av diplomer og Flaxlodd for tur for hver av vinnerne i de fire rundene av Årets fotograf 2021. I 1. runde med tema «Vinterskogen» vant Arne, 2. runde med tema «Fritt motiv – kolleksjon» vant Elisabeth, 3. runde med tema «Uvær» vant Helene og i 4. runde med tema «Arkitektur» vant Magne. Vi gratulerer! Bildene og alle resultatlistene finner du her på hjemmesiden.

Foto: Ole Kristian Ruud
Da var det endelig tur for kveldens høydepunkt; Kåringen av Årets fotograf 2021 i Mandal fotoklubb. Poengene medlemmene har samlet i våre konkurranser Månedens bilde og Årets fotografs fire delkonkurranser, avgjør det hele. Som vanlig begynte opplesingen fra den lange lista nedenfra. Da Elisabeth kom til bronseplassen, var det Laila som kunne juble. Sølvplassen var det i år som i fjor Arne som fikk, denne gangen uten å behøve å dele den med noen. Og på toppen av lista, på gullplassen, som i fjor og for fjerde gang, der tronet Torstein som Årets fotograf 2021 i Mandal fotoklubb. Denne gangen med bare 1poeng mer enn sølvplassen. Likevel en sterk prestasjon. Vi tipper han kommer til å bite hardt fra seg også neste år for å få vandrepokalen til odel og eie. Vi gratulerer Torstein og de to andre vinnerne! Det vanket også diplomer og Flaxlodd på de heldige. Hele resultatlista ligger på Tavla her på hjemmesiden. Til slutt fikk Torstein overrakt vandrepokalen av avtroppende leder Anne.

Helt til slutt kom Laila med et interessant innspill om en workshop med fotograf Antje Meier med tema «Kreativ fotografering med kamera». Klubben vil diskutere dette videre i 2022.

Dermed var møtet over. Møtedeltakerne ønsket hverandre god jul og godt nyttår før klubblokalet ble slukket og låst for siste gang i år. Vi kan minne om første møte i 2022, som er planlagt 12. januar.
Sej

Publisert: 18. desember 2021, SEJ
Sist oppdatert: 20. desember 2021, JTNG
 
Studiofotografering hos Kjetil Jøssang i Kulturfabrikken
Onsdagskvelden 17. november, det siste medlemsmøtet denne høsten før årsmøtet, var vi invitert til Kjetils studio i annen etasje av Kulturfabrikken på Malmø. Vår leder Anne var dessverre forhindret i å kunne møte, så derfor var det nestleder Steinar som var stedfortreder denne kvelden.

Mandal fotoklubb er i den heldige situasjon at vi har et eget studioutstyr. Dette utstyret er det lenge siden vi har hatt i sving blant medlemmene. Derfor var det denne kvelden medbrakt, og Kjetil hadde lovet å demonstrere både opp-pakking, bruk og ned-pakking av dette studioutstyret. For de som ikke kjenner utstyret, er det en forutsetning at de har sett en slik demonstrasjon for å kunne leie det av fotoklubben. Det siste en pakker ned er lampene, så de får god tid til å kjøle seg ned, sa Kjetil. De kan ellers lett bli ødelagt ved rystelser når de er varme.

Etter en utfyllende opp-pakking, montering og demonstrasjon, stod utstyret der i all sin prakt og bare ventet på å bli prøvd av utålmodige medlemmer. Det var to radiostyrte lamper/blitzer med innstillingslys på hvert sitt stativ, med reflektorskjerm/softbokser. Med en «slave» plassert på kamera, gikk blitzene av når utløseren ble trykket ned. En pipetone fortalte når de igjen var ladet og klare til bruk.

Innstillingslyset var kjekt å ha, fortalte Kjetil. Da ser en jo hvorledes lys og skygge faller på motivet. Innstillingslyset slår seg av i det blitzen går av. Som regel brukes en lampe som hovedlys og den andre som utfyllingslys, fortalte han. Lyset bør også komme ovenfra, det blir rart og unaturlig hvis ikke.

Vi fikk også en omvisning inne i Kjetils eget studio. Der hadde han ordnet seg med god boltreplass. Han fortalte at mange bilder han tok krevde lys bakgrunn, dermed hadde han en helt hvit vegg som bakgrunn. Trengte han grå eller mørkere bakgrunn, kunne han trekke motivet lenger vekk fra bakgrunnen og ikke belyse denne. Han hadde også en stor softboks som kunne egne seg til silhuettbilder. Når det gjaldt lysmåling, fortalte Kjetil at han ikke var så opptatt av det. Det beste var å prøve seg fram, se på resultatet og justere innstillingene til en var fornøyd.

Etter mange gode tips fra Kjetil, fikk medlemmene prøve selv. Vi kunne også prøve oss litt i hans studio, sa han. Inntrykket var vel at de fleste ville prøve vårt eget utstyr for å bli kjent med det. Det ble knipset i vei, med kamera manuelt innstilt, med hvitbalansen stilt på blitz og med «slaven» på plass. Noen av oss var modeller, men til slutt fant medlem Magne en kjærkommen avløsning i form av en kvinnelig byste med hatt. Også silhuettfotografering fikk vi prøvd oss på. Innimellom kunne vi nyte kaffe, pepperkaker og smultringer som Kjetil hadde satt fram.

Denne morsomme og interessante kvelden gikk fort, og til slutt var det demontering av utstyret som stod for tur. Alle delene fikk plass i vår store koffert, og ingenting var uteglemt når glidelåsene ble dradd igjen. De fleste ble inspirert til å prøve mer med vårt lenge bortgjemte studioutstyr.

Nestleder overrakte Kjetil blomster som takk fra klubben for at vi fikk komme på besøk til studioet hans, og for at han ville bruke sin tid og kunnskap på oss. Vi er særlig godt fornøyd med at han fikk klubbens studioutstyr endelig ut av dvalen og fikk vist oss dets mange muligheter.
Sjo

Publisert: 20. november 2021, SEJ
 
En eventyrreise med Svein Bringsdal
Endelig var kvelden her, onsdagen 3. november, da alt klaffet og Svein var til stede hos oss her i Mandal fotoklubb. Møtet har vært utsatt flere ganger på grunn av den langvarige pandemien. Nå hadde mange medlemmer møtt opp og gledet seg til å høre Svein fortelle og vise bilder. Svein stod ved døra da folk strømmet inn, og hilste på og slo av en hyggelig liten prat. Dette tegnet bra til å bli en fin kveld.

Vår leder Anne ønsket alle og spesielt Svein velkommen til kveldens møte, og ga straks ordet videre til vår lenge ønskede gjest. Svein begynte med å fortelle litt om seg selv og hvordan det hele startet. Etter den suksessen han har hatt, er jo Mandal fotoklubb ganske stolte av at han som 13-14 åring kom med i klubben vår og nærmest startet sin fotografiske løpebane her. Han fortalte at han hadde kjøpt et Praktica fotoapparat hos fotograf Arne Jensen i Mandal med stativ og tilbehør, og ivrig satt i gang. Nødingfossen var blant annet et yndet motiv, fortalte han. Han hadde også mange gode minner fra klubbens mørkerom som han var en flittig bruker av.

Han kommer fra Manneråk i Marnardal, og det ble også kunstnernavnet, «Manneraak», han etter hvert tok i bruk. For tiden bor han nå i Oslo, fortalte han, pandemien har jo hindret reisingen og utstillingsvirksomheten. Han hadde mange bilder og foredrag på PC én sin, og på spørsmål om hva medlemmene ville høre om først, ble det ropt kunst. Det er han jo kjent for og det ble det.

Men det begynte i Mandal og etter hvert i Kristiansand der han var assistent hos fotograf Odd Jensen. Etter en tid skaffet han seg lokale i Mandal og begynte på egen hånd. I 1999 var han modig nok til å reise ned til Milano og prøve å slå seg opp som motefotograf. Han bygde seg opp, var heldig og traff en eldre fotograf som han lærte mye av, og etter hvert fikk han en fot innenfor i det tøffe motefotografmiljøet. Han oppholdt seg der til 2014. Han drev også en virksomhet i Bergen en tid.

Siden har det gått slag i slag, og han har reist, bodd, arbeidet og hatt utstillinger i mange byer. New York, og også Paris, var der han trivdes best, fortalt han. Han deltok på Høstutstillingen i 2004, hadde der forsidebildet. Han viste oss flere flotte kunstbilder. I 2008 startet han et eget motemagasin, SVA. Det ble distribuert til 25 land. Her fikk han vist nordiske farger. Mange var interessert i hva som forgikk i Skandinavia, sa han. Han jobbet med mange kunder. Chanel, Paris, hadde han samarbeid med fra 2009 til 2014, og han viste en filmsnutt om dette samarbeidet. Noe av Nødingfossen hadde han blandet inn i Chanel bildene, sa han med et smil. Det var også alltid mye arbeid etter at en fotoshoot var over, fortalte han.

I 2012 begynte han teknikken med å male på de store lerretsfotografiene sine, for deretter å avfotografere de. Han brukte sparkel ved påføringen og hadde som regel en følelse for hvordan han ville uttrykke seg. Men han brukte lang tid, gjerne flere måneder, og vurderte hele tiden hva han hadde gjort. Bildet ble til under veis, mente han. Bildene hans kan ofte være en kommentar til hvordan vi lever i dag.

Han viste også bilder fra den store kunstutstillingen han hadde i New York for en tid tilbake, der den flotte åpningen med alle folkene imponerte. Det nyttet ikke å holde utstilling hvis ikke mange av bildene var solgt på forhånd, fortalte han. Derfor krever en utstilling mye forarbeid. Også i Roma har han hatt en stor utstilling. Videre har han hatt samarbeid med Gaute Ubostad i restauranten Under, og han har vært ved filmfestivalen i Provence. Artig var det å høre at han mente galleriet i vår by, i Buen, der han hadde en flott utstilling i 2018, var et av de beste i verden.

Etter en velfortjent kaffepause med nydelig kake til, mange takk til Ramon for det, fikk medlemmene sitt ønske oppfylt om å få Svein til å fortelle og demonstrere om lyssetting. Han fortalte først litt om lysteori: om lyskildens avstand – om lysets retning – og om lysets form. Dette mente han var svært viktig. Ved å kjenne til dette kunne en kontrollere om motivet og dermed bildet, fikk hardt eller mykt lys. En måtte skille dette fra hard eller bløt kontrast, det var noe annet, sa han. Det siste har vel mer med eksponeringen å gjøre. Han innførte begrepet «skyggekant». Når bildet hadde bred skyggekant, altså lang overgang mellom lyse og mørke partier, var bildet og lyset mykt, som ved en overskyet dag eller ved bruk av softboks. Omvendt, hadde bildet smal skyggekant, kort overgang mellom lyse og mørke partier, var bildet og lyset hardt, som i sterkt sollys.

Hardt lys fikk en når en benyttet liten størrelse på lyskilden, eller eventuelt stor avstand mellom motivet og lyskilden. Da blir lyskilden også liten. Mykt lys kunne oppnås når en benyttet en stor lyskilde som softboks, eventuelt refleksjon i isopor, vegg o.l. Liten avstand mellom lyskilde og motiv gjør også lyskilden stor. Lyskildenes avstand, retning og form har altså mye å si for hvordan bildet blir, sa han. Hvis en vil ha mange og tydelige detaljer i motivet, kunne en bruke harde metalliske refleksskjermer, ved myke refleksskjermer ble teksturen i bildet svakere.

Han fortalte også om defleksjon. Ved å sette to svarte plater på hver side av en persons ansikt, ble det et helt spesielt lys i portrettet, da de svarte platene «sugde» til seg lyset, som han sa. Han mente også at det var fint å bruke kunstig lys, f.eks. blitz, ute sammen med naturlig lys, Det kunne gi en ekstra smell i bildene. Til slutt fortalte han litt om HSS. Det var en ny teknikk med en blitz som tillot kamera stilt på 1/8000 dels sekund, og det ga nye muligheter.

Etter en liten spørsmålsrunde til Svein, var dermed en fantastisk fin fotokveld over. Leder takket han på vegne av klubben og overrakte en champagneflaske. Svein fortalte at han nå hadde atelier og lokale i Spigeren Næringspark, den siste gamle bevarte buen, og at vi var hjertelig velkommen der.

Det er virkelig en eventyrreise den unge gutten med Praktica, og tidligere medlem av klubben, har vært med på. Vi er svært glade for at han fortalte om den til oss her i kveld. Han har vist oss imponerende pågangsmot og en dyktighet en bare må beundre. Han er hjertelig velkommen tilbake til Mandal fotoklubb.
Sej

Publisert: 7. november 2021, SEJ
Sist oppdatert: 9. november 2021, SEJ
 
Magnes Lofoten
Denne onsdagskvelden 20. oktober kunne dessverre oppsatte foredragsholder ikke komme, og leder Anne måtte dermed finne en annen. På kort varsel var vårt velvillige medlem fra Farsund, Magne, sporty nok til å stille opp isteden. Og det skulle vise seg å bli en fantastisk flott reiseskildring i bilder fra vår nordlige landsdel, nærmere bestemt Lofoten og nærliggende områder.

Magne fortalte innledningsvis at familien kom derfra, og at de derfor hadde et hus på Storøy som de kunne dra til. Så Magne var dermed godt kjent i traktene. Når det gjaldt fotograferingen, fortalte han at han foretrakk vinterhalvåret, ut i mars var bra. Fordelen med det var at da var lyset fenomenalt, og det beste av alt, det var at da var det ingen turister som gikk i veien for fotograferingen. Han fortalte også litt om utstyret han brukte, og at det var viktig å kle seg godt så det ble komfortabelt å være utendørs å fotografere på denne tiden av året her nord.

Det var et rikt utvalg av bilder og motiver Magne viste oss denne kvelden. Felles for dem alle var det flotte lyset han hadde fanget, enten det var morgen eller kveld. Landskapsbildene med fjell, snø, hav og sol fikk et ganske intenst lys som er vanskelig å finne andre steder. Også nordlyset om natten fikk vi flotte eksempler på. Dessuten, blåtimen er veldig lang her oppe, fortalte Magne. De fleste som har vært i Lofoten har vel vært der om sommeren, så det var derfor spesielt artig å se bilder fra de kjente stedene i vinterdrakt.

Det er umulig å nevne alle stedene og motivene han var innom, men vi kan ta med noen flotte arkitekturbilder av kjente kirker – Trondenes kirke utenfor Harstad, Lofotkatedralen i Kabelvåg og Gravdal kirke. Også fugle- og dyreliv fikk vi se bilder av, for eksempel imponerende spermhval.

Vi takker Magne så mye for denne flotte bildereisen fra en av våre mest berømte landsdeler. Det var også flott at han var flink til å fortelle om og rundt bildene, og at vi samtidig fikk mange verdifulle råd og reisetips.

Etter alle bildene var kaffe og deilig eplekake utrolig godt å styrke seg på, mange takk til Laila for dette.

Siste post på programmet denne kvelden var gjennomgang av de innleverte bildene til NM i foto. Det var mange, rundt 100, så leder gikk ganske fort gjennom bildene. Likevel var det lett å se at det var et høyt nivå på bildene. Leder i Konkurranseutvalget, Elisabeth, fortalte at også denne gangen vil bildene til klubb-NM bli plukket ut fra de innleverte til individuelt NM. Mandal FK har gjort det svært godt de foregående årene, vi ble nr. 6 i 2020, så vi håper selvsagt igjen på et godt resultat i klubb-NM.
Sej

Publisert: 21. oktober 2021, SEJ
 
Besøk hos Holum Trialklubb
Onsdag 8. september møttes 9 forventningsfulle fotografer. Været var topp, og vi skulle på besøk til trialklubben i Holum for å øve på actionfotografering. Klubben holder til på Helle, og veien inn dit var omkranset av spennende fotomotiver som ikke kommer inn under naturklassen. Interessen for å komme tilbake dit ble vekket hos flere av fotografene, men i dag var det altså actionfoto som sto på menyen.

Holum Trialklubb har en kjempefin treningsarena med løyper og terreng av ulike vankelighetsgrader. De har medlemmer i alle aldre, og det er mulig å begynne å kjøre allerede som 5-åring. Vi fikk se flere av medlemmene i aksjon, og de viste imponerende kjøreferdigheter og balanse både på to og ett hjul. Få steder var å anse uframkommelige for motorisert utøvere på to hjul, så det var lurt å ha det ene øyet i kameraet og det andre på utkikk for innkommende trafikk. Så på eget ansvar og risiko beveget fotografene seg rundt i terrenget for å finne gode fotovinkler og motiver.

Det var veldig gøy å prøve seg på actionfoto og forsøke å formidle hastighet og balansekunst. Et utall bilder havnet på brikkene, og forhåpentligvis også noen blinkskudd. Men det var ikke lett å fange disse fartsfantomene. Noen av bildene blir nok å se her på hjemmesiden, etter at tillatelse til publisering er innhentet. Vi vil også dele bilder med Trialklubben som takk for denne fine kvelden og opplevelsen. Tusen takk for oss!
LB

Publisert: 17. oktober 2021, SEJ
 
Bildevisningskveld
Onsdagskvelden 6. oktober satte vi oss igjen inne på klubblokalet i MK-huset, denne gangen spente på å se bildene til vårt nokså nye medlem, Kjersti Øritsland. Etter at leder Anne hadde ønsket alle velkommen til en ny fotokveld, ga hun straks ordet til Kjersti og hennes bilder.

Kjersti fortalte først litt om seg selv og viste samtidig noen bilder av familien og hjemstedet på Skjernøya der hun bor. Hun hadde alltid likt å ta bilder, sa hun, men det var først da hun hadde gjennomgått et kurs med Morten Krogvold, at fotointeressen virkelig satte seg. Kurset hadde hun fått i gave, og det var litt skummelt, innrømte hun. Krogvold er jo kjent for å kunne være krass, men han var snill med meg, fortalte hun. Hun hadde lært mye om lyset, både om morgenen og kvelden. «Det er bare turister som tar bilder om dagen», det var Mortens utsagn, fortalte hun.

Både Stavanger FK og fotoklubben Lukkertid hadde hun tidligere vært medlem av, og der hadde hun også lært mye. Den førstnevnte drev mye med konkurranser, og den tok også oppdrag, så medlemmene fikk prøvd seg på mye forskjellig. Blinken var en slik mulighet, bl.a. med rulleskikonkurransen opp fra Lysebotnen. Lukkertid la mere vekt på det sosiale, mente hun. Første gang hun deltok i NM i foto, fikk hun en del heder og ære med bildene sine, og ble litt vel optimistisk på at dette ikke var så vanskelig. Andre gangen hun deltok ble det ingenting, derfor kom hun fort ned på jorden igjen, fortalte hun med et smil.

Kjersti hadde prøvd seg på mange bildesjangere; Bl.a. naturfotografering hos Fotobonden, og hun hadde tatt for seg både babyfotografering og konfirmantfotografering. Babyene ble nei, men konfirmantene ble gøy. Særlig guttene ble en morsom utfordring, fortalte hun. Hun fortalte også at hun elsket å ta bilder av tåke, gjerne i sort/hvitt. Hun var opptatt av nærmiljøet, av blomster, vann og kunst, som viktig inspirasjon for fotograferingen.

Ledsaget av det hun fortalte, viste hun hele tiden flotte bilder som tydelig illustrerte og bekreftet det hun var opptatt av. Hun har også tatt et nytt kurs hos Morten Krogvold, denne gang som nettkurs, fortalte hun, der interessen for sort/hvitt nok ble forsterket. På spørsmål om hva slags linser hun brukte, var svaret at det meste ble tatt med 50 mm.

Vi takker Kjersti så mye for det hun fortalte og viste oss av bilder, og er svært glad for at hun valgte å bli med i Mandal fotoklubb. Vi gleder oss til å se mer av hennes bilder framover.

Etterpå minnet leder om den forestående innlevering av bilder til NM, og siden det i kveld også var to nye medlemmer til stede, ble konkurransereglene gjennomgått på NSFF sin hjemmeside. Leder hadde også på forhånd oppfordret medlemmene til å legge inn mulige NM-bilder på vår hjemmeside som vi kunne se på. Dessverre hadde bare étt medlem tatt utfordringen, derfor ble også noen andre bilder fra hjemmesiden kommentert og diskutert.

Også noen tidligere Månedens bilder ble gjennomgått og kommentert, siden dette var på etterskudd på grunn av pandemien. Siste Månedens bilde, for september, ble også raskt sett gjennom. Helt til slutt ga leder Anne litt info om vår hjemmeside, særlig med tanke på våre to nye medlemmer.

Vi takker denne gang også for kaffen som Bjørn Anders traktet, og for deilige kaker som Ole Kristian stod bak.
Sej

Publisert: 9. oktober 2021, SEJ
 
Tur til Lista
Onsdag 22. september ble den lenge planlagte og etterlengtede fototuren til Listalandet gjennomført. Den var utsatt i alle fall én gang på grunn av pandemien, så nå var det bare å komme seg av sted. Avgang var satt til kl. 1700 fra Hald i Mandal.

Det skulle vise seg at iveren for å komme dit var så stor, at en del av klubbens fremste og dyktigste kvinnelige medlemmer hadde reist noen timer i forveien. De kunne dermed meddele de resterende påmeldte at de allerede var på plass på Lista. Litt overrumplet, la de siste i vei med Filip ved rattet, med en halv times framskyndet avgang fra Hald.

Vel framme styrte vi direkte ned til Verevågen, der vi senere skulle møte fotograf Kai W. Nessler som nå bodde like i nærheten. Fortroppen befant seg ved fyret, og tiden fram til gjenforening, benyttet baktroppen til å rusle rundt og snuse på stedet.

Været på Lista kan som kjent skifte veldig fort, og vi håpet det ville skje også denne kvelden. Det var nemlig nokså grått med tunge skyer, og det var meldt om regn mot kvelden. Og sannelig, skydekket sprakk opp for en stakket stund, og et nydelig sollys slepte seg over landskapet. Baktroppen fikk dermed en rimelig god sjanse noen minutter for å sikre seg blinkskudd her i Verevågen.

Da vi endelig var gjenforent og samlet tropp, dukket også den tidligere Mandalsfotografen Kai W. Nessler opp. Han fortalte oss først litt om Lista og stedet vi stod på, og vi skjønte straks at dette var et sted han kunne trives som fotograf. Her var historisk landskap med natur som hadde alt en fotograf kunne drømme om; hav, strender, også skog, dyre- og fugleliv, mye vær og allslags lys.

Men akkurat i kveld ville det seg ikke, viste det seg videre. Etter å ha vært tålmodige og småpratet og ventet på flere lysglimt eller andre undere, gav vi opp i lett duskregn og ble invitert opp til Kais nye atelier som var under innredning. Kvelden før, fikk vi høre, da hadde det vært en utrolig flott og fargerik solnedgang. Selvfølgelig!

Heldigvis, inne hos Kai fikk vi en fin opplevelse som i stort monn gjorde opp for det vi ikke selv fikk se på Lista denne kvelden. Han viste oss en mengde flotte bilder både fra Lista og andre steder som hadde lys og farger en bare kan drømme om. Hans entusiasme og kunnskap om fotografering er utrolig inspirerende og lærerikt for våre fotoklubbmedlemmer.

Kai har også stor teknisk kunnskap om både bildebehandling og utprinting av bilder, og det på mange forskjellige slags underlag. Og han har skaffet seg utstyr som kan klare de fleste fotografiske oppgaver innen bildeproduksjon. Han delte velvillig med oss sine beste triks for bilderedigering og utprinting denne kvelden, noe vi er svært takknemlige for. De mange spørsmål han fikk vitner om at dette var av stor interesse for våre medlemmer.

Vi ble også traktert med både kaffe og deilige sjokoladekaker, som han med én gang innrømmet stammet fra hans fru.

Tiden går fort i hyggelig selskap, og klokken nærmet seg 2300 da leder Anne rundet det hele av med å overrekke Kai en flaske vin som synlig takk for at han ville bruke så mye av sin tid på oss i Mandal fotoklubb. Det var en fornøyd gjeng fotoentusiaster som startet turen hjemover i høstmørket.

Minner om neste møte 6. oktober i klubbhuset, der Kjersti Øritsland vil vise bilder.
Sej

Publisert: 24. september 2021, SEJ
 
Mandal fotoklubb med "vanlige" medlemsmøter igjen
En begeistret leder, Anne, kunne onsdag 25. august ønske velkommen til et etterlengtet møte i klubblokalet vårt. Endelig kunne vi igjen være fysisk til stede. Det er nå helt siden onsdag 28. oktober 2020 vi sist var samlet på denne måten. Selv om ikke oppmøtet var overveldende, er det i alle fall begynnelsen på å komme tilbake til normalen. Vårt nye program som leder la fram har mye å by på, og bør kunne lokke våre medlemmer ut av pandemi-dvalen.

Foto: Ramon Fernandez Perez
Leder begynte med noe hyggelig, nemlig med å dele ut heder, ære og diplomer til medlemmer som hadde oppnådd dette i både i fotoklubben vår og i NM i foto arrangert av NSFF. Vi må nevne Torstein som oppnådde hederstegnet ANSFF etter sin innsats i NM. Vi viser ellers til vår hjemmeside der du finner resultatlister over våre fotokonkurranser og til NSFFs nettside der NM resultatene forefinnes.

Deretter fikk vårt kreative medlem Arne ordet. Han vant månedens bilde for juli med bildet «Jernspurvungene venter på mutteren», der tema nettopp var «Kreativt». Han fortalte om en lang vei fra idéen kom til det ferdige bildet var der. Det krevdes gammel hesjetråd, stålull, fastnøkler, nebbtang, oppsatsoasis, finurlig lyssetting og ikke minst stor tålmodighet med prøving og feiling. I tillegg ble han også forstyrret to ganger, fortalte han. Først av en svoger, deretter av en hare som selvsagt måtte fotograferes.

Foto: Ramon Fernandez Perez
Uansett, bildet ble et blinkskudd, og Stavanger FK som var jury for oss, ga det førsteplassen. Flere av medlemmene til stede mente han også måtte sende bildet til NM-konkurransene. Han røpet til slutt at han ofte skriver ned i en bok idéer til bilder som plutselig kan dukke opp. Men det meste blir det ikke noe av, innrømmet han. Vi takker Arne for den artige historien bak bildet, slik bare han kan fortelle det.

Leder fortsatte med en gjennomgang også av de andre deltagende månedens bilder for juli, da alle bildene hadde fått en kommentar av juryen. Disse kommentarene ble diskutert, og de fleste var enige om at juryen kanskje kunne spart litt på den negative kritikken, særlig på vinnerbildene. Vi setter likevel pris på kommentarer til bildene våre, de fleste kan jo være svært lærerike.

Siden «Selfie» er en av kategoriene til neste innlevering i NM i foto nå i høst, hadde leder oppfordret medlemmene til å legge inn eksempler på selfies i vårt Bildegalleri. Ikke mange hadde gjort dette, men bilder fra Elisabeth, Torstein og Anne ble kommentert. Det ble også diskutert hva som var selfie og hva som var selvportrett. Helt til slutt ble det tid til å nyte et par fantastiske fullmånebilder i Bildegalleriet fra Laila og Ramon.

Så takket leder av for møtet, og vi takker også leder for den gode kaken hun serverte oss i den tradisjonelle kaffepausen vi alltid unner oss i fotoklubben. Vel møtt igjen onsdag 8. september. Da skal vi til Holum og fotografere Trialklubben der. Merk avgang kl. 17 fra Plantasjen.
Sej

Publisert: 30. august 2021, SEJ
Sist oppdatert: 30. august 2021, JTNG
 
Ramons Teams kveld
Ingen overraskelse at det også denne onsdagskvelden, 24. februar, ble fotoklubbmøte digitalt på Teams. Møtet med Kai Nessler, som måtte utgå, håper vi å få til ved en senere anledning. Leder Anne inviterte i stedet til en lærerik kveld med bilderedigering. Vi har dyktige folk i egne rekker, og Ramon hadde tatt på seg oppgaven med å lose oss gjennom prosessen i Lightroom.

Etter først litt innledende prat om løst og fast mellom Teamsdeltakerne, ga leder ordet, og skjermen, til Ramon. Han innledet med å si at bildet han skulle redigere, et rovfuglbilde, var lånt av leder da han selv ikke hadde slike bilder. Bildet egnet seg godt til formålet, det hadde mange fine detaljer, fargenyanser og mørke og lyse partier.

Ramon fortalte at bildene bør være i råformat, de har mye større informasjon enn jpg-bilder, og gir derfor større muligheter i redigeringsarbeidet. Det var også viktig ikke å jobbe med originalen, men med en kopi.

Det er et hav av arbeidsverktøy i Lightroom, og det er ikke mulig å beskrive alt Ramon foretok seg i løpet av kvelden, men her er noe. Han viste hvordan det mørke hodet til fuglen kunne isoleres og lysnes, slik at øyet kom bedre fram. For å finne utvaskede/svarte flater i bildet, ble i en funksjon utvaskede flater farget rødt, og motsatt, svarte flater, ble farget blått. Deretter kunne disse flatene endres. Det var også en funksjon som ble markert med tre streker som kunne snus og vendes rundt et punkt, slik at lys/mørke i omkretsen rundt motivet kunne endres.

Han viste også mulighetene Lightroom hadde for å beskjære bildet, enten for å beholde formatet eller endre til andre standardformater. En funksjon kalt HSL tok seg av farge, metning og lys i bildet. Viktig er også skarpheten i bildet. Ramon viste en mulighet til å gjøre bildet bare skarpere i kantene mellom flatene, øyet vil da oppfatte hele bildet som skarpt. Også korn kan være ønskelig i bildet av og til, f.eks i sort/hvitt bilder, og han viste oss en effekt for å oppnå det. Til slutt viste han litt om lagring/eksportering av bildet.

Vi takker Ramon så mye for denne lærerike kvelden i Lightroom. Selv om ikke alle bruker dette programmet, har de fleste programmer noe som gjør litt av det samme.

Leder minnet om innleveringen til 1. runde i Årets fotograf som har frist 28. februar. Husk at bildene nå også skal lastes opp på NSFFs hjemmeside, se Elisabeths beskrivelse på Tavla. Leder minnet også om NM i foto med frist 15. mars.

Etter litt prat blant deltakerne om kolleksjon, de nye klassene i NM og om nye mulige programforslag til våre møter, rundet leder det hele av med å takke Ramon og deltakerne for møtet, og ønske alle en god kveld videre.
Sej

Publisert: 25. februar 2021, SEJ
 
Nytt medlemsmøte på Teams
Onsdagskvelden 10. februar måtte vi igjen ty til den digitale verden for å få avviklet vårt planlagte medlemsmøte. Leder Anne hadde lagt ut en lenke til Teams og invitert fotoklubbens medlemmer til å logge seg på. Gro skulle vise bilder og vi skulle ha presentasjon av Månedens bilde for januar med dertil hørende bildediskusjon.

Det er bare å innrømme. Dessverre klarer vi ikke å samle like mange medlemmer til de digitale møtene som til de fysiske. Det er jo forståelig, det er mye hyggeligere å møtes i den fysiske verden og kanskje også enklere for de fleste. Det kan av og til være noen tekniske finurligheter som må overvinnes for å komme inn i den digitale verden.

I starten på møtet og under størstedelen av Gros bildeforedrag, hadde undertegnede ingen lyd. Om det skyldtes teknisk svikt eller referentens inkompetanse skal være usagt, men det resulterte i at en stund ble det litt gjetting på hvor alle de flotte bildene var tatt. Etter hvert var det nokså sikkert at det måtte være fra Nord Amerika.

Det viste seg å stemme. I etterkant fikk jeg fra Gro en hyggelig oppklaring. Turen over der hadde først gått gjennom Joshua Tree National Park, videre en tur innom The Neon Light Museum i Las Vegas. Så hadde hun vært gjennom Zion National Park, Bryce Canyon National Park og til slutt Snow Canyon State park. Vi takker Gro så mye for disse flotte bildene som viste både det storslåtte landskapet og de mange formasjoner og detaljer derfra.

Deretter gikk Elisabeth i gang med resultatene fra Månedens bilder fra januar. Lukkertid fotoklubb hadde vært jury for oss og tema denne gang var «Monokrom». Alle de 14 deltagende bildene hadde fått kommentarer fra juryen, selv om bare de 6 første bildene er poengplasser. En fin gest, da alle uansett plassering setter pris på en kommentar til bildet sitt.

Resultatlista og alle bildene finner du her på hjemmesiden vår, så vi nevner bare kort at Torstein vant med sitt hundeportrett «Storm», Arne ble nummer to med sitt ekornbilde «Hvordan står det til?» og Anne ble nummer tre med bildet «Ravn». Vi gratulerer vinnerne og takker Elisabeth og Konkurranseutvalget for jobben.

Etterpå ble det som vanlig en lærerik bildediskusjon der også juryens kommentarer ble kommentert. Som kjent er dette en subjektiv øvelse og en endelig fasit finnes vel ikke.

På møtet tok leder opp temaet organisering og lagring av bilder, ikke minst med hensyn til det å kunne raskt finne sine bilder igjen, f.eks. til en konkurranse. Hun foreslo å få til et kurs i dette. Hun etterlyste også forslag til «Ukens tema», bildeserien vi har gående for tiden på vår hjemmeside.

Dermed var det digitale møtet slutt og leder takket alle for denne gang. Neste møte er 24. februar. Følg med på hjemmesiden for å finne ut hvordan det vil foregå.
Sej

Publisert: 15. februar 2021, SEJ
 
Utemøte med lysmaling
Onsdag 13. januar skulle fotoklubben hatt utemøte med lysmaling, men det ble avlyst på grunn av strenge koronaregler. Denne onsdagen, 27. januar, skulle vi hatt foredrag med Svein Bringsdal, men dette er blitt utsatt til onsdag 7. april, også på grunn av koronaen. Likevel, korona eller ikke, vi ville prøve oss på litt lysmaling denne «avlyste» onsdagskvelden, og var spent på hvor mange som dukket opp.

Det viste seg at kvinnene var i sterkt flertall av de til sammen fem medlemmene som møttes på parkeringsplassen ved politiet. Det var klart, fint og kaldt vintervær, og med kamera, stativ, lykt og varme klær var vi klar til kveldens prøvelser med lysmaling. Teknikken går ut på å lyse opp motivene med lykt mens kamera står på stativ og er innstilt på lange lukkertider. Her er ingen fasit, det er bare å prøve seg fram med iso-, blender- og lukkerinnstillinger.

Vi vandret litt rundt for å finne et «mørkt» sted, som ikke ble forstyrret av gate- og reklamelys, samtidig som det kunne inneholde spennende motiver/objekter. Det var ikke lett. Vi endte etter hvert opp i Skriverhaven som det første prøvestedet. Der var det forresten nå, oppdaget vi, mange anleggsmaskiner som holdt på å endevende stedet. Men heldigvis, de store trærne med flotte, nakne trekroner mot svart natthimmel, stod der urørte. Så disse ble kveldens prøvekaniner.

Hvordan resultatene ble og hvordan det hele endte er ikke så godt å si. Undertegnede ruslet etter hvert videre fra gruppen for å finne noen andre steder. Det lyktes sånn passe. Siste objekt ble statuen ved Andorsengården, før kalde fingre og tær gjorde at det fristet å sette kursen hjemover mot varmere omgivelser.

Undertegnede fikk ikke snakket med de andre før hjemreisen, men tror at alle hadde utbytte av lysmalingen og lærte noe. Undertegnede lærte i alle fall at en bør si i fra når en som eldstemann forsvinner i mørket. Etter hjemkomsten kom nemlig en telefon fra en omsorgsfull og omtenksom deltaker som lurte på om undertegnede var vel hjemme. Undertegnede takker så mye for omtanken, og beklager sin manglende kommunikasjon.

Lysmaling er noe fotoklubben gjerne kan gjenta andre steder og til andre årstider.
Sej

Publisert: 1. februar 2021, SEJ
 
Års- og julemøte ble digitalt i 2020
Onsdagen 9. desember kl. 1900 samlet det seg nok medlemmer bak PC-skjermene til at årsmøtet over Teams var beslutningsdyktig. Leder Laila ønsket alle velkommen til dette spesielle årsmøtet grunnet koronapandemien. Hun gikk deretter over til sakslista.

Innkallingen ble godkjent og ordstyrer, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen ble valgt. Laila ble ordstyrer, og gikk dermed raskt videre på sakslista. Årsmeldingen ble gjennomgått av nestleder/sekretær Steinar. Den viste et aktivt år for MFK. Årsmeldingen ble godkjent. Kasserer Ole Kristian la deretter fram regnskap for 2020 og budsjett for 2021. Begge deler ble godkjent.

Valgkomitéen bestod av Liv Anette og Torstein, sistnevnte presenterte komitéens forslag til nytt styre. Årsmøtet var enige i forslaget, og dermed kunne vi gratulere Anne som ny leder etter Laila som nå ønsket avløsning. Med seg fikk hun gjenvalgte nestleder/sekretær Steinar og gjenvalgte styremedlem Ramon. Anne, som fra før var styremedlem, ble erstattet av Helene. Kasserer Ole Kristian var ikke på valg. Nytt varamedlem etter Arne, som ikke ønsket gjenvalg, ble Torstein. Og Elisabeth gikk inn som varamedlem og erstattet Helene, fordi hun som sagt ovenfor gikk inn i styret. I valgkomitéen ble Laila valgt inn og overtok etter Torstein. Vi ønsker alle lykke til i det nye året.

Kontingenten forble uendret, og det var heller ikke kommet inn forslag til behandling. Det formelle årsmøtet var dermed slutt. Avtroppende leder Laila takket så for seg, og gratulerte og ønsket velkommen nyvalgt leder Anne og hennes nye styre. Laila takket også for det gode samarbeidet i styret, hun takket valgkomitéen og hun takket Arne som hadde vært varamedlem. Deretter ble hun selv takket av nestleder/sekretær Steinar med en blomsteroppsats for sin store innsats for klubben gjennom fire år som leder. Blomstene ble etter møtet levert på døren.

Dermed var vi over i julemøte, som denne gangen ble uten kaffe og bløtkake. Det får vi ta en annen gang når vi igjen kan møtes fysisk. Men tradisjonen med utdeling av heder og ære i form av diplomer, premier, pokal og Årets fotograf, det fikk vi likevel til.

Men første hadde Laila et innslag om oppdatering av tre av våre komitéer med nye personer som skulle inn i disse. I Konkurranseutvalget (KU) går Brit ut og inn kommer Kjersti. I Utstillingskomitéen (UK) går Liv Anette ut og inn kommer Linda og i Turkomitéen (TK) går alle tre medlemmene ut, Hilde, Liv Anette og Arne, og blir erstattet av Bjørn Anders, Gro og Sissel. Oversikt over komitéene finner du her på hjemmesiden.

Deretter gikk Laila sammen med Elisabeth over til å presentere 4. og siste runde i Årets fotograf 2020 med tema «Tett på». Elverum FK hadde vært jury for oss. Det var totalt innlevert 47 bilder. Juryen syntes det var mange fine bilder, og hadde ellers gitt kommentarer til de tre første plassene og til Hederlig omtale. Av siste kategori var det 3 bilder og av Antatte var det 9 bilder. Det viste seg at bronseplassen gikk til Anne med bildet «I eget selskap», sølvplassen til Elisabeth med bildet «Farvel» og gullplassen til Brit med bildet «Et kjærlig møte». Vi gratulerer vinnerne! Bildene og resultatliste finner du på vår hjemmeside.

Så var det utdeling av diplomer og flaxlodd for hver av vinnerne i de fire rundene av Årets fotograf 2020. I 1. runde med tema «Vinter i Sør-Norge» var det Thor Ivar som vant med bildet «Julevask – Lindesnes fyr», 2. runde med tema «Lys» vant Torstein med bildet «Lofoten flames», 3. runde med tema «Sørlandssommer» vant Magne med bildet «Girls love summernights & fishing» og 4. og siste runde vant som nevnt i avsnittet ovenfor Brit med bildet «Et kjærlig møte». Vi gratulerer de fire vinnerne og viser til alle vinnerbildene på vår hjemmeside.

Da var vi endelig kommet til kveldens høydepunkt. Kåringen av Årets fotograf 2020 i Mandal FK. Her teller alle poengene medlemmene har samlet i våre konkurranser, Årets fotograf og Månedens bilde, pluss alle poengene oppnådd i NSFFs konkurranse NM i foto som arrangeres hver vår og høst. (Det er for øvrig siste år at NM-poengene teller med i klubbens Årets fotograf konkurranse).

Laila begynte med å lese poengene nedenfra på lista, fra 14. plass og oppover. Da hun var kommet til 37 poeng, var hun havnet på bronseplassen. Og der stod vår nye leder Anne. Enda en plass opp, til sølvplassen, var det blitt 53 poeng. Og det var det to personer som hadde klart å oppnå, nemlig Elisabeth og Arne. Helt til topps på lista, gullplassen, til hele 84 poeng og nærmest utklassing, der tronet Torstein i år, som i fjor, som Årets fotograf i Mandal FK. En utrolig sterk prestasjon. Dette blir hans tredje napp i vandrepokalen. Vi gratulerer Torstein og de tre andre vinnerne! Det vanket også diplomer og Flaxlodd på de heldige. Hele resultatlista ligger på Tavla på vår hjemmeside.

Når det gjaldt vandrepokalen, så fortalte Torstein med et glimt i øyet at han ikke hadde innlevert den før årsmøtet siden ingen hadde etterspurt den. Dermed fikk han under det digitale møtet en sending på døra som inneholdt den nye oblaten til å feste på pokalen, og som viste at han var vinneren for 2020. Han kunne dermed triumferende vise dette på skjermen til alle som deltok på årsmøtet. Og at Torstein satte pris på seieren er vi ikke i tvil om. Han var ikke snauere enn at han sprettet en champagneflaske på direkten. Dessverre for oss (og heldig for Torstein) fikk han ikke delt ut noe til oss andre gjennom PC-skjermen, så vi måtte nøye oss med vann eller kaffe til den velfortjente seiersskålen. Gratulerer igjen, Torstein, vi er stolt av å ha en så dyktig fotograf i klubben. Likevel, du kan nok regne med hard kamp framover fra medlemmene i din jakt på å få vandrepokalen til odel og eie.

Dermed var det hele slutt. Møtedeltakerne takket for denne gang, ønsket hverandre god jul og godt nyttår, og PC-skjermene ble slukket. Diplomer og Flaxlodd vil bli overrakt vinnerne når anledningen byr seg.

Vi kan på tampen minne om første møte i 2021, onsdag 13. januar. Pandemi eller ikke, dette er et helt trygt møte utendørs, der vi vil prøve oss på «lysmaling» med kamera. Møt opp, godt kledd etter forholdene, på parkeringsplassen ved politiet kl. 1800 med kamera, stativ og lykt.
Sej

Publisert: 16. desember 2020, SEJ
Sist oppdatert: 4. januar 2021, SEJ
 
Digitalt ekstramøte i MFK
Onsdagsmøtet 25. november, der Kjell-Erik Moseid skulle vist bilder, ble dessverre avlyst grunnet koronapandemien. Møtet vil bli satt opp igjen til våren. Heldigvis foreslo Anne på et styremøte å ha et medlemsmøte digitalt over Teams på denne datoen i stedet, som en test/øvelse siden årsmøtet også skal gå digitalt over Teams.

Som sagt, så gjort. Invitasjon og påloggingslenke ble sendt rundt til medlemmene, og etter en nokså grei start var vi til slutt 11 stykker pålogget. Ikke all verdens, men dette er nytt for de fleste. Vi håper selvsagt på enda større oppslutning på årsmøtet onsdag 9. desember.

Anne hadde igjen tatt på seg å vise bilder. Denne gangen bilder fra Brasil. Omtrent på denne tida i fjor, reiste de dit ned med en gjeng ivrige fuglekikkere. At fugler dermed var i hovedrollen på de fleste bildene, var vel ingen overraskelse. Men Anne hadde også øynene åpne for andre ting. Stadig vekk ble bildeseriene avbrutt av små filmsnutter som også viste deltakerne, transportmidlene og hva som ellers kunne hende på en slik reise. Særlig fornøyelig var en liten snutt om et spesielt kronglet bad på et hotellrom. Vi takker Anne for denne lange bildereisen.

Til slutt ble det litt fotoprat, og litt prat om årsmøtet, før leder Laila takket alle som hadde deltatt på dette ekstramøtet. Hun ønsket alle vel møtt igjen til årsmøtet om fjorten dager, også over Teams.
Sej

Publisert: 27. november 2020, SEJ
 
Rovdyr, Salgado og sørlandssommer
Denne onsdagskvelden, 28. oktober, i klubblokalet i Idrettsparken, ble det mange flotte bilder å fordøye for de heldige fotoklubbmedlemmene som hadde møtt opp. Leder var forhindret i å komme, så det var nestleder Steinar som ønsket velkommen og som ledet møtet. Han kom først med noen opplysninger i forbindelse med det nylig avholdte styremøte.

Vårt gamle mørkerom i Tidemandgården må vi antakelig etter hvert regne med å tømme, derfor kan vi allerede nå se om vi kan kvitte oss med noe. Nestleder opplyste derfor om at to-tre forstørrelsesapparater og mørkeromsutstyr kanskje kunne legges ut på Finn om ikke noen medlemmer var interessert i å overta det. Videre etterlyste han reserveforedrag som kunne legges inn på klubbens PC eller en minnepinne.

Deretter fikk Ramon fra Konkurranseutvalget ordet og orienterte om forslaget de hadde kommet med i siste styremøte. Det viktigste der var at det skulle bare være Månedens bilde for 8 måneder, og at poeng som oppnås i NM ikke lenger skal telle med i vår konkurranse Årets fotograf (ÅF). Det var ingen som protesterte, dermed kan vel det nye styret eventuelt sette dette i gang fra nyttår. Ramon oppfordret også medlemmene til å komme med forslag til tema for de fire nye fotokonkurransene i ÅF for 2021.

Nestleder minnet så om vår jubileumskomité som bør settes sammen ganske snart. Klubben er 50 år i 2024, og komitéen bør bestå av både styremedlemmer og vanlige medlemmer. Hvis det skal utgis bok, lage bildeutstillinger eller annet, er det lurt å komme i gang allerede nå. Til slutt minnet han om årsmøtet 9. desember, og om at fristen for innsending av forslag/saker er 11. november.

Så var det endelig tid for kveldens hovedprogram som var bildevisning ved Torstein. Flotte bilder av store rovfugler er vel blitt Torsteins varemerke, så vi var spente på hva han ville vise oss denne kvelden. Og han skuffet ikke. Selv om han begynte med fugl fra Rona, han syntes det var gøy å fotografere i nærområdene, fortalte han, var vi snart på tur rundt mange steder i Norge og også en tur utenfor landegrensen.

Vi fikk se fiskeørn i aksjon, og både tiurleik og orrfugl, de siste var vel bilder fra Vegusdal. Han mente det var mer futt i orrfuglene, og dermed mer moro å fotografere. Vi fikk se bilder fra Vestlandet, fra Runde, Geirangerfjorden, Strynfjellene, Atlanterhavsveien og Molde for å nevne noe. Fugler vestfra vi fikk se var bl.a. havørn, havsule, toppskarv, alke, lomvi, ringvi og ikke minst de flotte lundefuglene.

Torstein viste også bilder fra en sprek tur over Besseggen i august måned. Den gikk fra Gjendesheim til Gjendebu, og det tar en del timer å komme over, fortalte han. De luftige partiene på stien var ikke for folk med høydeskrekk, så det ut til.

Til slutt tok Torstein oss med på en tur til Finland, der Natur og Foto arrangerte en fotosafaritur med naturfotografene Bård Næss og Tom Schandy. Det hadde vært en stor opplevelse, fortalte han. Og det tror vi så gjerne etter de flotte bildene av de store rovdyrene, bjørn, ulv og jerv. Det var spennende å ligge i skjul, helt alene, mens rovdyrene ruslet rundt etter mat utenfor, fortalte han. Han fikk bilder med både bjørn og ulv på samme bildet. En natt fikk han også oppleve et ulvehylekor.

Vi takker Torstein så mye for denne fine fotokvelden der vi fikk en flott naturopplevelse.Kaffepausen var det også Torstein som stod for. Kaffe og boller smakte godt etter alle bildene.

Etter kaffepausen var det Magne som skulle presentere en kjent fotograf. Og det ble Sebastião Salgado, en av verdens mest kjente fotografer. Magne sendte rundt noen bøker av denne fotografen, mens han entusiastisk fortalte om han. Han var brasiliansk, utdannet økonom, og ble etter hvert dokumentarfotograf og fotojournalist. Han var autodidakt, altså selvlært, helt uten noen fotoutdanning.

Han hadde vært medlem av de største fotobyråene, inkludert Magnum, som kanskje er det mest kjente. Magne fortalte at Salgado stod på gaten og tok bilder da president Reagen ble skutt. Han tok bilder i sort/hvitt og var spesielt interessert i folk og deres liv. Han har gitt ut mange bøker og fotografert rundt omkring i verden der det var mye nød og krig, men også dokumentert miljø og natur. Særlig bildene fra dagbruddet i Serra Pelada, Brasil, 1986, med de mange stigene og arbeiderne, er vel noe mange husker og som han ble berømt for.

Magne viste også mange fantastiske sort/hvitt bilder av Salgado, og fortalte at det var laget en dokumentarfilm om fotografen som han oppfordret oss til å se. Vi takker Magne så mye for presentasjonen av denne helt enestående fotografen Sebastião Salgado.

Da var det på tide med «Sørlandssommer», som var tema i den 3. runden i ÅF. Elisabeth gikk i gang med å presentere resultatet fra Equinor Stavanger Photo Club som hadde vært jury for våre i alt 45 bilder. De hadde ikke kommet med noen generell kommentar til bildene, fortalte Elisabeth. Det var 10 Antatte, 3 Hederlig omtale og Gull, Sølv og to Bronse. Alle utenom de Antatte hadde fått kommentarer.

Som vanlig begynte Elisabeth på de Antatte og jobbet seg oppover listen. På delt Bronseplass kom Helene og Steinar med henholdsvis bildene «Det er sommer det er sol og det er søndag» og «Sommersol», og på Sølv- og Gullplassen tronet Magne med sine bilder «Vading deep – Chasing Silver» og «Girls love summernights & fishing». Vi gratulerer de heldige vinnerne! Alle bildene finner du her på vår hjemmeside. Takk også til Elisabeth for presentasjonen.

Så var det i grunnen slutt på kvelden. Men likevel, før nestleder fikk takket for i kveld og ønsket alle vel hjem, ble det litt diskusjon om bildetitler. Noen juryer legger vekt på disse, andre ser helt bort fra det. Derfor mente Magne at vi burde si klart i fra til en jury om vi ønsker at de skal ta med tittelen i bedømmingen av bildene eller ikke.

Helt til slutt ble det bemerket at akustikken i lokalet nå var mye bedre enn forrige gang, og ved å se oss rundt ble vi overbevist om at det var kommet ekstra plater på tak og vegger!? Eller var det det? Vi velger likevel å ta sjansen på å takke for rask respons til den det måtte gjelde.
Sej

Publisert: 31. oktober 2020, SEJ
 
Bilder fra Norge og resten av verden
Igjen var det fotoklubbonsdag, denne gangen 14. oktober, og samling i klubblokalet i Idrettsparken. Leder Laila ønsket alle velkommen, også et par nye gjester som stakk innom for anledningen. Videre minnet hun om innleveringen til NSFFs NM i foto 15. oktober og om framgangsmåten rundt dette. Hun fortalte også kort om fotoklubben vår til de nye gjestene. Deretter ga hun ordet til vårt medlem Anne som etter programmet skulle vise bilder.

Anne begynte først med å presentere seg og familien med noen bilder. De bodde på Snik og både hun og mannen var interessert fugler, faktisk veldig interessert, slik at de også drev med ringmerking. I tillegg til å delta i ringmerkingen på Lista, hadde de også ringmerket 2500 fugler i hagen, fortalte hun. Dette var en interessant hobby samtidig som en lærte mer om fuglene.

Siden det var mannen som først og fremst var ornitologen, og som hun fulgte med rundt på turene i verden, fikk hun også til slutt skaffet seg et kamera. Og det var lurt, fortalte hun, for da fikk hun også noe å gjøre. Nå kunne hun faktisk tenke seg mannens store og avanserte dokumentasjonskamera, siden det nå var hun som hele tiden jaktet på å gjøre bildet bedre. Kanskje de skulle bytte kamera?

Etter å ha vist en del bilder fra lokale omgivelser, fikk forsamlingen tilbud om å se Norgesbilder først eller bilder fra utlandet først. Det ble Norge som vant, og at det gikk mest i fugl var vel ingen stor overraskelse. Vår fugleinteresserte klubb fikk se mange arter både fra sør og nord i landet, men også vakre landskapsbilder og noen dyr innimellom. Ringmerking av kongeørn imponerte, og var ikke dagligdags for de fleste å være med på, vil en tro.

Så var det utlandet (selv om noen smakebiter derfra hadde sneket seg med i Norgesgruppen) som stod for tur. Anne viste etter hvert et utrolig stort bildeutvalg av fugler, dyr, insekter og landskaper fra forskjellige steder rundt om i verden som de hadde besøkt, og i stort tempo, så en referent ble fort på etterskudd. Tror ikke det er vist så mange forskjellige bilder fra så mange forskjellige steder i verden noen gang før i klubbens historie. Og hun kunne navnene på alt vi så, ganske imponerende. Alt fra en selvoppdaget ny type nakensnegle i Zansibar, til store elefanter på savannene. Tusen takk, Anne, dette var riktig moro å være med på. Referentens favorittbilde, bildet av gruppen av sjiraffer i en fantastisk positur (som ser ut til å være kommandert på plass), vil bli husket for alltid.

I kaffepausen etterpå var det også Anne som stod for kakene. Det smakte fortreffelig etter den lange, intense bildereisen vi hadde vært med på. Samtidig som medlemmene kunne nyte kaffe og kaker, kunne de også nyte bilder fra Mandal fotoklubbs DVD fra 2007 som snurret i bakgrunnen. Hyggelig med gjensyn av nå etter hvert mange historiske bilder.

Siste post på programmet denne flotte onsdagskvelden, var Månedens bilde for september. Som kjent var det Elisabeth som stakk av med seieren med bildet «Hvilepuls». Andreplassen var det Helene som fikk med bildet «Heretter ønsker jeg å følge deg helt hjem», og tredjeplassen gikk til Torstein med bildet «The lake». Vi gratulerer!

Leder satte i gang en bildediskusjon av de tolv bildene, der først fotografen og deretter medlemmene kunne uttale seg og gi både ros og ris og forslag til mulige forbedringer av bildet. Erfaringsmessig alltid nyttig både for fotografen selv og for medlemmene.

Etter dette rundet leder det hele av og ønsket alle vel hjem, og minnet samtidig om neste møte 28. oktober, der Torstein viser bilder og Magne presenterer en kjent fotograf/fotobok.
Sej

Publisert: 16. oktober 2020, SEJ
 
Bilder, bildediskusjon og naturfototips
Denne onsdagskvelden, 30. september, var oppmøtet mer normalt igjen i det nye lokalet vårt i Idrettsparken. Leder Laila var også på plass igjen, og ønsket alle velkommen til kveldens program. Hun minnet om MB for september med tema «Kreativt» og om innsending av bilder til NM. Nytt nå er at papirbilder kan sendes fra hvert enkelt medlem direkte til NSFF. Fristen er 15. oktober.

Til 3. runde i Årets fotograf var det levert inn 45 bilder, og Equinor Stavanger Photo Club skal være jury. Leder foreslo likegodt å vise disse først som en oppvarming til bildediskusjonen seinere. Temaet for konkurransen var «Sørlandssommer». At «vann» gikk igjen på de fleste bildene, var kanskje ingen overraskelse, og det samsvarer sannsynligvis bra med eventuelle sørlandsferierende medlemmer av den rogalandske jurys oppfatninger av hva en sørlandssommer skal inneholde. Sannsynligvis også om vannet kommer fra oven. De medlemmene uten vann i bildene får leve i spenning. Kanskje noen i juryen ikke har vært her eller rett og slett har vannskrekk?

Fem medlemmer hadde tatt seg bryet og lagt inn bilder som potensielle kandidater for innsending til NM nå i høst. Leder viste disse og det kom mange forslag til redigering, både for å forbedre bildet og forsterke bildeuttrykket. Dette er ofte til god hjelp for fotografen, men det er fotografen som selv bestemmer til syvende og sist hva han/hun vil satse på. I det lange løp, mener mange, skal en holde fast på det en selv mener er best, og ikke det en tror andre liker best.

Etter denne seansen, serverte Filip kaffe, og etter hvert dukket også kveldens foredragsholder opp, naturfotograf Leiv Arne Åkset, fra de dype Marnardalskogene. Han driver som kjent med utleie av fotoskjul til naturfotografer, og er kjent for dette langt utenfor landets grenser. Mange av våre medlemmer har benyttet seg av Leiv Arne sin kompetanse på dette området, noe som har resultert i mange flotte rovfuglebilder.

Han startet først med å sette opp noen setninger om foto vi skulle tenke over og som vi skulle diskutere; Er det viktig med riktig foto/videoutstyr? Er det viktig å sette av god tid, og eventuelt hvorfor? Hvilke teknikk skal man tenke på? Hvordan planlegge når man skal fotografere?

Det var ikke så mange bilder han skulle vise, han ville heller ha en dialog i gang, og få oss til å tenke over hvordan vi egentlig planla og utførte fotograferingen. Han var rask med å lovprise det speilfrie kamera, og fortalte at ny teknikk gjorde at en kunne låse fokus, f.eks. på øye på en fugl, og dermed stod friere til å følge og komponere bildet. Slik var en garantert mange flere skarpe bilder etter en økt i fotoskjulet, hevdet han.

Videre ga han mange tips som sikkert mange kjenner til, men som en ikke alltid husker på. Vil du fryse vingene på fuglen, bruk kort lukkertid, 1/2000 sekund er bra. I snøvær gjør det seg best med lang lukkertid. Av og til er bakgrunnen og omgivelsene viktig å få fram. Bruk litt lenger lukketid på tåkebilder, for å få litt bevegelse i bildet.

Han fortalte også litt om arbeidet sitt. På grunn av koronatiden, var det mange utlendinger som ikke kunne komme. For tiden hadde han bare et skjul. Fotoskjul forstyrret ikke fuglene, mente han, det var en skånsom måte å fotografere de på. Fuglene kom til deg, du oppsøkte de ikke. Om sommeren ble fotografene fraktet inn til skjulet i skumringen, om vinteren når det var helt mørkt. Ørn hadde det vært mye av den siste tiden.

Det er viktig å vite hva en skal fotografere, og planlegge teknikk og utstyr ut fra det. Hvis ikke dette slår til, er det lurt med en plan B. Det er mye annet som også kan fotograferes, mente han. Til slutt sa han at han tok bilder han selv var fornøyd med, uten å dvele så mye ved hva andre ville mene når han sendte de til konkurranser. Leder takket ham for alt han hadde formidlet til medlemmer i en særs fugleinteressert fotoklubb.

I løpet av kvelden ble det også tid til en liten oppmerksomhet rettet mot to av våre medlemmer i forbindelse med NM i vår. Arne fikk Hederlig omtale for sitt bilde «Inn for landing» i kategorien Natur, og ikke minst Anne som fikk overlevert bronsemedalje i samme kategori for sitt bilde «Naturens juvel». Vi gratulerer begge to!

Dermed kunne leder runde av for denne gang og samtidig minne om neste møte, 14. oktober, der Anne skal ha bildevisning.
Sej

Publisert: 3. oktober 2020, SEJ
 
Bildediskusjonskveld
Onsdag 16. september ble den første innekvelden i vårt nye klubblokale i MK-huset i Idrettsparken. Men hvorfor var det så få medlemmer som møtte fram? Var det Koronafrykten som gjorde utslaget? Vanskelig å vite, men vi overholdt smittevernreglene med 1 meters sitteavstand, og spriten var selvsagt på bordet. Så det burde være like trygt her som andre steder. Leder Laila var sykemeldt, og dermed var det nestleder Steinar som skulle lose oss gjennom kveldens program.

Forrige gang var vi ute og tok fullmånebilder, og medlemmene ble oppfordret til å legge inn to slike bilder hver i Billedgalleriet til diskusjon og redigering til denne kvelden. Nå viste det seg at faktisk bare ett medlem hadde gjort dette. Ramon som hadde en god styring på utekvelden sist, ble dermed spurt om han kunne vise oss via sin PC noen bilder og forslag til redigering av disse. Og det gjorde han velvilligst. I programmet On 1 Photo Raw viste han og forklarte hva en kunne gjøre med bildene for å få de bedre. Han forklarte også en teknikk der en kunne sette sammen fire forskjellige bilder til ett bilde. Teknikken tok vare på skarphetsområde fra hvert bilde. Medlemmene ble veldig engasjert i det Ramon fortalte. Til slutt i denne bolken viste Anne noen av sine bilder fra utekvelden sist gang.

Etter hvert kom vi oss over til kveldens siste programpost; Bildediskusjon over Månedens bilde for august. Som kjent var det Ramon som vant med sitt bilde «Nua spotted», andreplass fikk Arne med bildet «Tett ved mor» og tredjeplassen gikk til Laila med bildet «Spurvehaukens regndans».

Det ble en livlig bildediskusjon over alle bildene, og mange forslag til å bli klok av. Diskusjonen tok også en vending mot motivvalgene, eller retter sagt, det ensidige motivvalget som ofte dominerer de øverste plassene på resultatlistene. Der er det fugl som dominerer. Er det fordi fuglebildene er de beste, eller fordi mange i klubben er interessert i fuglefotografering, eller fordi ingen gidder levere andre motiver når disse sjelden når opp? Alle tre påstandene kan vel være riktige. Alle var vel til slutt likevel enige om at en større bredde i motivene i Månedens bilde hadde vært til fordel for klubben, ikke minst med tanke på vår presentasjon utad via avisene.

Til slutt ble det også en diskusjon rundt regelen om at tidligere premierte bilder i klubben, eller nesten identiske bilder, ikke kan delta på nytt. Dette på bakgrunn av Torsteins innlegg i Tavla 7. september, der han setter spørsmålstegn ved nesten identiske bilder. Betyr det bilder tatt på samme sted, samme art, samme tidspunkt og samme visuelle uttrykk? Hensikten med regelen er at klubben ønsker nye bilder i sine konkurranser, slik at et vinnerbilde ikke stadig går igjen i nye klubbkonkurranser. Det er nok de fleste enige i. For at ingen, bevisst eller ubevisst, skal omgå denne regelen, er det føyd til «nesten identiske bilder». Et eksempel er at hvis neste fuglebilde på bildefila etter vinnerbilde, viser at fuglen har snudd litt på hodet, og ellers alt er likt, så kan en heller ikke delta med dette bildet. Selv om det beviselig er et annet bilde. Men om det er tatt samme sted, eller om det er samme art, eller omtrent samme tidspunkt, trenger dermed ikke bety noe. Bildet må vise den samme fuglen på en annen måte.

Helt til slutt kan vi nevne at utstillingsbildene våre som hang på veggen til Fiskelagsbygget i Bryggegata, nå er tatt ned. Ole Kristian hadde med bildene og delte de ut til de fotografene som var til stede i kveld. Møt opp neste gang hvis du vil ha ditt, da han tar de resterende sikkert med på nytt.

Vi takker Filip for all tilrettelegging før, på og etter møtet i det nye lokalet vårt. Også stor takk til Ole Kristian som sørget for nydelig kake og kaffe til en pratsom forsamling denne kvelden. Vi ønsker også god bedring til vår kjære leder og håper hun er klar igjen til neste møte 30. september.
Sej

Publisert: 17. september 2020, SEJ
 
Sol og måne i sentrum
Onsdag 2. september var Mandal fotoklubb klare til å starte opp igjen etter sommerferien. En glad gjeng hadde møtt opp ved klubbhuset i Idrettsparken, vårt nye møtelokale fra nå av. Programmet denne kvelden var å fotografere fullmånen fra Uranienborg når den dukket opp over horisonten, under ledelse av vår erfarne månefotograf Ramon. Ventetiden kunne brukes til å fotografere solnedgangen fra samme sted.

Siden vi hadde god tid til begge begivenheter, valgte noen å rusle gjennom Vestnes og håpe på noen motiver der på veien opp til Uranienborg. Andre valgte å ta bil, for å få den mere strategisk plassert med tanke på hjemreisen.

Kvelden syntes å være perfekt for det planlagte programmet. En fin sommerkveld med klart fint vær og lite skyer i sikte. Da endelig alle var samlet på det lille platået på toppen av Uranienborg med oppslåtte fotostativer med påmonterte kameraer med lange telelinser, kunne det sikkert se ut som en slags okkupasjon fra byen. Heldigvis var det bare ivrige medlemmer fra Mandal fotoklubb som ventet på et spennende motiv.

Ventetiden ble forkortet med mye fotoprat, om hva sommeren hadde gitt av opplevelser og mye annet løst og fast. Solnedganger er vel kanskje oppbrukt og utskjelt av mange i fotoklubbmiljøet, men derfor er det nok mange som likevel vil prøve seg for å se om det går an gjøre det på en ny måte. Så også i kveld, det blir spennende å se hva medlemmene klarte å få til.

Men så, endelig valgte hovedmotivet denne kvelden å begynne å vise seg, ikke mange minuttene over kl. 2100. Klar og rund og fin med varm gul farge steg månen majestetisk, i overraskende høyt tempo, opp over åskammen. Kameraene begynte å klapre med lukkerne og i bakgrunnen gjentok Ramon tydelige de anbefalte innstillingene av lukkerhastighet, blender og ISO. Også VR burde være avslått når kameraet stod på stativ, minnet han om.

Og så, nesten like plutselig som det hele begynte, var det slutt på fotograferingen. De fleste håpet nå på at de hadde fått de månebildene de skulle ha. Dessuten hadde det vært en lang kveld og etter hvert også blitt litt kaldt. Derfor ble utstyret pakket ned og medlemmene takket for en fin kveld og ruslet ned fra Uranienborg hver til sitt.

Vi takker Ramon så mye for god hjelp denne flotte kvelden. Han hjalp også den siste gjengen trykt ned fra fjellet med å lyse foran med sin lommelykt.

Minner om neste møte, 16. september. Da vil vi se nærmer på månebildene. Legg inn 2 bilder i Billedgalleriet til billeddiskusjon og redigeringsarbeid.
Sej

Publisert: 4. september 2020, SEJ
 
Sommeravslutning i Idrettsparken
Ja, så mye idrett eller tribunesliting ble det ikke på medlemmene i Mandal fotoklubb denne onsdagskvelden 3. juni, men vi fikk i alle fall testet vårt nye klubblokale som vi skal ta i bruk til høsten.

Leder Laila ønsket først alle velkommen ute på parkeringsplassen bak tribunen, og særlig velkommen til Gro fra Holum som nytt medlem i klubben. Leder orienterte deretter litt om klubbens planer framover. Hun takket Filip for at vi nå kunne være her i MKs lokaler fra høsten av. Vi vil igjen ta i bruk vår gode projektor og sørge for at vårt store lerret blir hengt opp klar til oppstarten.

Da det i vår har vært alternative møter ute i det fri på grunn av koronasituasjonen, har vi ubrukte programposter som vi setter opp til høsten. Det blir også et styremøte 17. juni som vil forberede et fullstendig høstprogram. Oppstart blir 2. september.

Deretter ruslet alle inn for å se seg om i det nye lokalet. Her var god plass til alle og forholdene så ut til å ligge greit til rette for å vise bilder. Filip hadde sørget for at vi også får et låsbart oppbevaringsskap.

Det varte ikke lenge før praten gikk livlig rundt bordet, og stemningen steg enda noen hakk da Ole Kristian ankom med de bestilte nystekte og duftende pizzaene samt drikke til. I tillegg hadde Filip sørget for nytrukket glovarm kaffe. Det ble en svært hyggelig debut for Mandal fotoklubbs medlemmer i det nye lokalet.

Elisabeth i Konkurranseutvalget tok etter hvert ordet for å presentere resultatet fra vår 2. runde i Årets fotograf med tema «Lys». Innherred FK hadde vært jury for oss. Av 52 deltagende bilder hadde de plukket ut, i tillegg til de 3 første plassene, 6 Hederlig omtale og 10 Antatte. Juryen uttalte at de syntes det var mange flotte bilder og at det var veldig jevnt i toppen.

Elisabeth begynte med å presentere de antatte bildene. Selv uten at bildene ble vist denne gangen, var det spennende å følge med på vei mot toppen. Og der tronet Torstein med sitt fabelaktige bilde «Lofoten flames». Sølvplassen gikk til Hilde med bildet «Solnedgang ved Østerland» og bronseplassen gikk til Arne med bildet «Lyset leker i soldoggen». Vi gratulerer vinnerne! Alle bildene fra konkurransen finner du her på hjemmesiden vår.

Siden et nytt medlem var til stede, orienterte leder litt om klubben, om konkurransene våre, om napp i vandrepokalen, om kontingenten vår på kr 500, om NSFF og NM i foto, og om Årboka som forhåpentligvis snart kommer i postkassa.

Etter hvert ble det også litt diskusjon og utveksling av synspunkter rundt det å velge ut 20 bilder fra våre innsendte NM-bilder som skal delta i klubb-NM. Skal alle som sender inn bilder få med et bilde, eller skal konkurranseutvalget plukke ut de bildene som de synes er best uten hensyn til autor?

Også rundt fugle- og dyrebilder ble det litt diskusjon. Er det juks med tilrettelegging? Det er visst nå forbudt å legge ut åte til rovdyrene. Og hvor langt kan en la andre redigere bildene sine? Dette er sikkert temaer en vil høre mer om i naturfotoverdenen framover.

Helt til slutt presenterte leder Laila poengstillingen ved halvgått løp på vei til Årets fotograf. Fjorårets vinner Torstein, som har to napp i vandrepokalen, ledet suverent med 51 poeng. Bak han kom Arne med 32 poeng, og på tredjeplassen nykommeren Leiv Arne med 24 poeng. Hele lista finner medlemmene på Tavla her på hjemmesiden vår.

Dermed var siste klubbkveld før sommeren slutt. Leder ønsket alle en god sommer, og vel møtt til høstens fotokvelder i det nye møtelokalet vårt.
Sej

Publisert: 6. juni 2020, SEJ
 
Dobbelteksponering - en spennende utfordring
Onsdagskvelden 14. november ble igjen en kveld med mange bilder for de frammøtte medlemmene. Leder Laila ønsket velkommen og hadde som vanlig en del på hjertet før programstart. Først overbrakte hun en hilsen fra Liv Anette. Hun hadde vært en tur på sykehus, var nå kommet hjem og hadde fått overlevert en blomsterhilsen fra fotoklubben. Vi ønsker Liv Anette god bedring, og at hun snart er på plass i klubben vår igjen.

Leder røpet så de 4 temaene for neste års Årets fotografkonkurranse: Sort/hvitt – Minimalistisk – Klimakrise – Håndverk og produksjon. Utfordrende tema å bryne seg på kanskje, men ikke helt umulige likevel forhåpentligvis? Leder fortsatte med å nevne noen av programmene ut over våren. Vi skal ha besøk av fotograf Kjartan Bjelland, vi skal ha juryeringskurs med Vidar Hoel fra Arendal FK og vi skal ha workshop ute med Magnus Wintersborg. Vi skal også på bedriftsbesøk, bl.a. til Kjettingen. Det er bare å glede seg til våren.

Til slutt kom leder med en liten påminnelse. Ikke lever bilder til konkurransene like før fristen går ut. Ved eventuelt kluss med internett, PC og passord, kan du fort risikere at du ikke får levert bildene dine. Dette gjelder både våre egne konkurranser og konkurransene til NSFF.

Så var det endelig Elisabeth sin tur til å fortelle og vise oss eksempler på dobbelteksponering. Elisabeth fortalte at hun liker og utforske ting. Det tror vi så gjerne. Hun er jo også en ivrig dykker med kamera, så det bekrefter vel utforskertrangen til fulle. Men det var visst et møte i Biofoto i 2015 som ga inspirasjon til å begynne med dobbelteksponeringer, ifølge henne selv.

I «gamle» dager (hun tenkte nok på lysbildealderen), fortalte hun, dukket dobbelteksponeringer ofte opp fordi en hadde glemt å trekke fram til neste bilde. Men i riktig gamle dager, på 1900-1920 tallet, var det populært å ta dobbelteksponeringer, ofte for å ta spøkelses- eller tullebilder. Vi fikk se det første dobbelteksponerte bilde tatt på fotoplate fra ca. 1890. Det viste et dobbeltgjengerbilde av Johannes Jaeger, og er absolutt ikke et tullebilde, mente Elisabeth.

Nå er dobbelteksponeringer som regel en funksjon vi kan stille inn på kamera, eller en kan gjøre noe etterpå i Photoshop som ligner. Flere bilder på hverandre kalles gjerne multieksponeringer. Hun foretok dobbelteksponeringene mest uten stativ, og hun brukte mest makro 105 mm eller 50 mm objektiver. En kunne ta et skarpt og et uskarpt bilde. Skjermen er til god hjelp for å se hvordan det blir. En må bare prøve seg fram og øve og øve, framholdt hun.

Hun hadde selv prøvd seg fram med forskjellige teknikker, mest med blomster som motiv. Noe av det som gjorde det litt gøy, fortalte hun, var at bildene ble litt mer «kunstneriske». Som avslutning på foredraget, viste hun oss mange gode bildeeksempler på dette. Bildene fikk et fint, mykt og lyst uttrykk som kledde blomstermotivene meget godt.

Vi takker Elisabeth som mye for denne fine inspirasjonen vi fikk til å prøve oss på nye tekniker.

Kaffepausen, mange takk til Arne som vert, fikk en ny dimensjon denne gangen. Mens vi satt og drakk vår kaffe med kake til, hadde leder satt i gang de innleverte bilden til 4. runde i Årets fotograf med tema «Høst» som en «loop» som surret og gikk. Dermed fikk vi sett bildene mange ganger, uten tittel riktignok. Det siste til ergrelse for noen, til glede for andre. Men juryen får se tittelen, trøstet leder. Det er fotoklubben Lukkertid i Stavanger som skal være jury for oss. Bildediskusjonen tar vi når vi får bildene igjen, fortalte leder.

Da var det bare Månedens bilde for oktober som gjenstod på programmet. Hele 15 bilder denne gangen ble vist på vanlig måte til avstemming. Da resultatet forelå, viste det seg at 3. plassen denne gangen ble delt mellom Arnes bilde «Hasselblad i høstbekk» og Elisabeths bilde «Høst i skogen». Torstein sikret seg 2. plassen med bildet «Spurvehauken viser seg», og helt til topps gikk Laila med bildet «Løvinnenes konge». Vi gratulerer alle fire. Bildene kan alle se her på hjemmesiden, og medlemmene kan se hele resultatlisten på Tavla.

Dermed kunne leder runde det hele av og ønske alle vel hjem.
Sej

Publisert: 22. november 2018, SEJ
 
Stativ og lang lukkertid i høstmørket
Et knippe fotoentusiaster fra Mandal fotoklubb hadde samlet seg foran Buen Kulturhus kl. 1800, denne siste onsdagskvelden i oktober, 31.10. Det var også Halloweenkveld, det så vi tydelig på alle utkledde barn som gikk til og fra kulturhuset. Kulturhuset var dessuten opplyst med mange forskjellig farger denne kvelden.

Målet for fotografene denne klubbkvelden var å øve seg litt på å ta bilder med lang lukkertid med kamera godt plantet på et stativ. Det var naturlig å begynne rundt Buen Kulturhus. Her var som sagt mange farger, til og med Rogna i elva var lyssatt med «tigerstriper?». Enkelte savnet litt regnvann på plassen som kunne gitt flott speiling av motivene. Heldigvis var det lite vind, noe som ga et fint speilbilde av byens lys i Mandalselva.

Etter hvert spredde fotografene seg, både ut på Malmøsiden og til sentrum. Hvor alle helt ble av og hvor de fant sine favorittmotiver, vet undertegnede foreløpig lite om. Men vi håper jo at alle som deltok snart legger noen av bildene sine inn i vårt Billedgalleri her på hjemmesiden, slik at det kan bli oppklart.

Etter avtale, skulle vi samles kl. 2000 på den nye Pizzarestauranten, tidligere La Strada, til «opptining og fotoprat» som leder uttrykte det i programmet. «Opptiningen» (de fleste hadde kledd seg godt) bestod hovedsakelig av rykende varm Pizza og kald cola fra restauranten, mens fotopraten klarte vi utmerket godt på egenhånd.

Da de fleste hadde fått nok av både varme og fotoprat, og restauranten dessuten snart stengte, fikk vi omsider betalt og bega oss på hjemveien. Vi takker alle som deltok denne fine høstkvelden for et hyggelig og lærerikt samvær ute med stativ og kamera, og inne med god mat og mye prat.
Sej

Publisert: 1. november 2018, SEJ
Sist oppdatert: 5. november 2018, SEJ
 
Kompaktkamera fortsatt kjekt å ha
Onsdagskvelden 17. oktober var igjen leder Laila på plass etter sin reise til Kenya, og kunne ønske alle velkommen til et nytt møte i Mandal fotoklubb. I forbindelse med et nylig avholdt styremøte, minnet hun forsamlingen på at frist for å komme med forslag til årsmøtet var 14. november. Årsmøtet avholdes 12. desember.

Vår utstillingen på Mandal Sykehjem vil snart bli skiftet ut, og alle medlemmer som vil delta i en ny utstilling, kan legge inn to bilder på et nyåpnet felt på hjemmesiden vår kalt «Til utstilling på Mandal Sykehjem». Temaet er fritt. Alle får med minst ett bilde. Etter utstillingen vil medlemmene få bildeutskriftene.

Leder var også godt fornøyd med NM i foto høst, og skrøt av medlemmenes innsats. Av 99 innsendte bilder fikk klubben 1 Hederlig omtale og 2o Antatte bilder. I klubbkonkurransen, der alle klubbene deltar med 20 bilder hver, ble Mandal fotoklubb nummer 12. Meget bra!

Hun minnet til slutt om neste møte som var utefotografering. Da vil vi øve oss på opptak med lang lukkertid. Husk å ta med stativ, formante hun.

Dermed var det klart for kveldens foredragsholder, Magne Storøy, som svært engasjert ville slå et slag for kompaktkamera. Disse mente han var svært gode, og egnet seg ypperlig til f.eks. reisebruk. De tar minst like gode bilder som speilrefleks, har mindre vekt og det er enklere å ta diskre bilder. Dessuten, mente han, hvor mye gidder du å dra på døgnet rundt i hverdagen og på ferie?

Som er fyrverkeri ramset han opp fordeler og muligheter, ledsaget av utfyllende tekst på lerretet. Han viste bilder og videosnutter, og det var tydelig at han hadde lang erfaring med denne kameratypen. Han viste og demonstrerte små stativtyper til disse kameraene, og sa også at det var viktig å beskytte kameraet med støtsikre vesker.

Han var innom hvordan en kunne fange hverdagslivet. Det var det viktig å dokumentere som minne, mente han. Komposisjon var ikke så viktig i denne sammenheng, men det var bildeskarpheten. Ta bildene først, spør etterpå, det blir som regel ja, mente han. Ta mange bilder, kanskje ikke hver dag, men dette gir bedre bilder. Og kom deg opp om morgenen og fang det flotte lyset.

Hvordan tar du bildene? Bruk gjerne autoinnstillingen, den er mye bedre enn sitt rykte. Husk forresten å ta med bruksanvisningen, var et godt råd han kom med. Tenk også på bakgrunnen ved oppstilte gruppebilder. Ta både Jpg og råfiler, anbefalte han. Fortell historier med bildene, eller lag serier/videoer. Ta ikke bare bilder av kjente turistattraksjoner, men også av ukjente ting. Prøv å få noe i forgrunnen som målestokk, f.eks. en colaboks eller annet kjent hvis du tar bilde av detaljer. Byfoto, hvor en vil fange folkelivet uten å vekke oppsikt, kan en enkelt skyte med kamera på hofta, foreslo han.

Vi takker Magne så mye for dette engasjerende foredraget han ga oss, og alle de gode tipsene han kom med denne kvelden. Godt å bli minnet på at en ikke alltid må dra på speilrefleks for å fotografere.

Etter en pause med fotoprat, kaffe og kaker, takk til Øyvind for trakteringen, gikk leder over til å vise resultatet fra Årets fotograf 3. runde med tema «Bevegelse». Det var Farsund FK som hadde vært Jury for oss. Leder berømmet de for å ha gitt kommentar til alle de premierte bildene, inkludert også de antatte. Juryen uttalte generelt at de syntes kvaliteten på bildene var meget god, langt over gjennomsnittet for tilsvarende konkurranser de hadde bedømt de siste årene. Det er jo svært oppløftende for klubben vår å høre.

Etter at leder arbeidet seg oppover på resultatlisten, viste det seg at Torstein med sitt bilde «God kveld» fikk Bronseplassen. På delt Sølvplass kom Steinar med sitt bilde «Folkebevegelse» og Hilde med bildet «Flaggspett med nøtt i nebbet», og helt på toppen, Gullplassen, tronet Knut-Inge med bildet «Mobile turistar». Vi gratulerer alle vinnerne. Alle bildene finner du her på hjemmesiden og medlemmer kan se resultatlista og juryens generelle kommentarer på Tavla.

Til slutt denne kvelden var det litt bildediskusjon rundt konkurransebildene, der fotografene først kommenterte bildene sine og andre deretter kunne ytre seg med å gi litt ros eller ris. Etter dette kunne leder avslutte kvelden og ønske alle vel hjem.
Sej

Publisert: 23. oktober 2018, SEJ
 
Dyr, fugler og folk i Afrika og Månedens bilde
Denne onsdagskvelden 3. oktober var vår leder Laila på fototur i Afrika, så derfor var det nestleder som kunne ønske medlemmene i fotoklubben velkommen. Han begynte først, som leder pleier, med noen opplysninger. Høstens NM i foto har god deltakelse fra vår klubb. Det er innsendt 99 bilder fordelt på 9 fotografer. Torstein i Konkurranseutvalget supplerte med å fortelle at bildene som skal delta i NM for fotoklubber, nå er plukket ut blant våre innsendte bilder. Unødvendig å si at vi venter i spenning på resultatene.

Nestleder gjorde også forsamlingen oppmerksom på at fotograf Peter Lucas, som vi har hatt som foredragsholder i klubben, vil torsdag 11. oktober kl. 1900 i Skutegalleriet i Andorsengården ha boklansering av sin siste bok «Forandring Mandal». Peter har laget flere slike bøker fra mange andre byer, der han tar for seg gamle bilder og fotograferer motivene på nytt fra nøyaktig samme posisjon. På boklanseringen vil Peter vise nye og gamle bilder fra Mandal og fortelle om bokprosjektet sitt.

Så var det tid for bildevisning. Siden leder er i Afrika og sikkert fotograferer og opplever dyrelivet der, passet det jo ganske kjekt at også vi hjemmeværende denne kvelden fikk en fototur dit. Det var nemlig Afrika som var tema for bildene Torstein skulle vise oss. Han hadde vært og besøkt Malawi i mai/juni. Det var egentlig ikke en fototur, fortalte han, men det skulle en ikke tro når vi så bildene. Men det hjalp veldig at vi fikk en dyre- og fotointeressert guide, mente han.

Torstein fortalte om et flott land med vennlige mennesker. Malawi er visstnok verdens mest fattige land, med 18 millioner innbyggere. To tredjedeler av arealet skal være dekt av vann. Landet er tidligere engelsk koloni, og engelsk er derfor fortsatt offisielt språk.

Han viste først bilder fra livet langs landveiene i Malawi. Det var et broket folkeliv med alt som kunne krype og gå, fortalte han. Bildene, som oftest var tatt fra bil, viste oss fargerike mennesker og salgsboder, et yrende folkeliv som er uvant for oss nordboere.

Torstein viste også bilder fra den store Malawi-innsjøen. Her fikk vi se nye fargerike bilder fra strendene, fiskere med garn og deres uthulte tømmerstokkbåter, og glade barn som lekte og badet.

Han hadde selvfølgelig også fått med mange flotte dyre- og fuglebilder. Særlig de mange forskjellige fuglebildene imponerte, og ikke minst det at han også hadde klart å finne fram navn på alle sammen. Vi takker Torstein så mye for denne innholdsrike turen til Afrika som han velvillig delte med oss denne klubbkvelden.

Etter en deilig kaffepause med lapper og syltetøy, mange takk til vertinne Hilde, gikk vi over til avstemmingen om Månedens bilde for september. Det var til sammen 13 innsendte bilder. Bildene ble vist som vanlig, først et par ganger i stor størrelse, deretter samlet. Stemmesedlene vil leder som vanlig ta seg av. Resultatet vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Så følg med i dagene framover.

Til slutt ble det en bildediskusjon, der først fotografen kunne komme med sine kommentarer og deretter andre som ville bidra med ros og ris. En stadig nyttig øvelse de fleste setter pris på.

Dermed var fotokvelden over, og nestleder kunne takke for denne gang og ønske alle vel hjem.
Sej

Publisert: 4. oktober 2018, SEJ
 
Å finne sin egen signatur i bildene
Igjen var det godt frammøte i fotoklubben, onsdagskvelden 19. september. Det var nemlig duket for et nytt møte med en spennende fotograf, Synnøve Solberg, og hennes bilder.

Leder Laila ønsket alle velkommen, og særskilt til vår gjestefotograf. Hun fortsatte med noen opplysninger. Vår klubbkonkurranse «Bevegelse» fikk god oppslutning. Det deltar 56 bilder fra 14 medlemmer. Bildene sendes Farsund FK for juryering. Videre anbefalte hun å få NSFFs nyhetsbrev på epost. Mye nyttig informasjon der. Vår hjemmeside var nå gjort sikrere av vår webmaster. Det merkes ved at det nå står https først i adressen etter pålogging. Dessuten arbeider styret med å få ferdig og få lagt ut vår personvernerklæring slik den nye personvernopplysningsloven krever.

Da kunne leder endelig presentere kveldens foredragsholder, fotograf Synnøve Solberg, som skulle fortelle oss hvordan vi kunne finne vår egen signatur i bildene våre. Hun fortalte først litt om seg selv. Hun kom fra Geilo, bodde på Birkeland og jobbet med data, drift av servere og Microsoft. Hun drev med musikk og spilte i storband. Fotografering, litt beslektet med musikk, mente hun, hadde hun holdt på med lenge, og var også medlem i Lillesand fotoklubb.

Hun var svært opptatt av å finne sin egen stil i bildene sine, sin egen signatur, og ikke bare kopiere andre fotografer. Hun ville at folk skulle kunne se at bildene var tatt av henne, at de kjente igjen hennes uttrykksmåte og særegenhet. Det var viktig å se seg selv gjennom egne bilder.

I vår tid flommer det over av bilder over alt, mente hun, i blader, aviser, TV og på nettet, og ikke minst i sosiale medier. Det er så lett å ta bilder med mobilen, mange bilder. Hvert år tas det flere bilder enn det ble tatt i hele den analoge filmens levetid, fortalte hun. Hun syntes også bildene blir så like. Alle bruker de samme malene i Photoshop, så egen stil lett drukner i alle mulighetene der. Dessuten er bildene ofte også overbehandlede.

Hun mente vi burde stille oss selv noen spørsmål; Hvorfor har du et kamera? Hva vil du formidle? Vi må prøve å tenke hva vi vil og hva vi vil vise med bildene våre. Vi må ikke bare tenke på det tekniske rundt det å ta bilder, på blender, lukker og om det blir skarpt. Det skaper ingenting, framholdt hun. Men hvordan lage noe som utmerker seg? Det er det vi bør rette oppmerksomheten vår mot.

Inspirasjon var viktig og det hadde hun selv fått mye av, bl.a. på workshops med Morten Krogvold. Hos ham var – Hva vil du formidle? – nærmest som et grunnstoff å regne. Vi kan også tenke over hva en selv har opplevd og hva annet som påvirker og inspirerer oss. Andres bilder kan en trykt ta med her. Selv hentet hun masse inspirasjon fra de store fotografene på 1800-tallet. Hun hadde også skaffet seg mange fotobøker som ga inspirasjon.

Det kunne også være nyttig å se på bildekunst – også de store kjente malerne. Hun sa at i følge Morten Krogvold var det viktig å fylle seg med ting som ikke sløver oss. Musikk kan være berikende og bl.a. gi oss bilder i hodet. Disse kan vi prøve å lage med kamera. Vi kunne også lage tegninger og se om vi fikk fram ting som skygge, lys, form og linjer. Det kunne det være nyttig å vite litt om når bildet i søkeren komponeres.

Å lage en egen signatur, er ikke alltid så lett, men prøv å «klemme» det ut av kamera, som hun uttrykte det. Noen ganger kan for mye utstyr være et faresignal, og av og til stå i veien for et godt bilderesultat. Det er lett å bli opphengt i de mange mulighetene og glemme det viktigste – motivet. Hun oppfordret til å lage seg fotoprosjekter der en hadde et bestemt mål og ikke bare knipset alt en kom over. Det kunne også være en idé og konsentrere seg om å bruke bare ett objektiv, f.eks. et normalobjektiv.

Ofte kunne det være slik, opplevde hun, at det første en ser av motivet kanskje blir det beste bildet. Vær heller ikke redd for å bryte reglene, det gyldne snitt osv. Hun hevdet videre at det kunne være mye inspirasjon i negative ting, og motgang en opplevde i livet. Hennes bilder kunne da bli nokså mollstemte, medgikk hun.

Til sist i foredraget oppsummerte hun noen gode råd og tips vi kunne ha nytte av:
• Sett deg godt inn i fotofaget
• Se på de store mesterne
• Les fotobøker og kunstbøker
• Se utvalgte steder på nettet (men ikke baser deg på «Likes»)
• Velg et prosjekt (og gjerne ett objektiv)
• Sørg for å ha noe å si, noe å fortelle
• Ha en bok å notere i
• Lag bildeserier
• Lag mange fotobøker selv
• Lag utstillinger
• Heng opp egne bilder hjemme og studer de nøye
• Fotografer familien din, gjør portretter
• Delta på workshops
• Øv mye, ut av sofaen, gå ut og fotografer

Synnøve Solberg viste også fantastiske bilder i løpet av foredraget, ledsaget av velvalgt musikk som passet godt til stemningen i bildene. Hun viste først en serie med berømte bilder av de store fotografene opp gjennom tidene. De fleste var i monokrom og var en utrolig flott opplevelse. Det er ikke plass til å ramse opp alle her, men Eugene Smith sitt bilde «Walking to paradise» var heldigvis med, et av undertegnedes favoritter.

Til sist viste hun en serie med egne bilder fra en fotobok kalt «Menneske, stemninger og følelser». Flotte bilder som viste at hun kan sitt håndverk. Hun likte bilder med litt «blur», og bilder som kommuniserte med hverandre. Derfor var mange portretter og selvportretter satt opp i en slik kommunikasjon med hverandre.

Det ble også tid til spørsmål og en liten bildediskusjon sammen med foredragsholder, om bl.a. kunstbilder, om monokrombilder og om titler på bilder. Til slutt rundet leder det hele av med å takke henne for en fin og lærerik kveld. Hun fikk som takk overrakt klubbens Mandal-DVD fra 2007.

Det det ikke ble tid til, og som var oppsatt i programmet, var å se gjennom og få en bildediskusjon på våre egne innleverte bilder til 3. runde i Årets fotograf med tema «Bevegelse». Men det tar vi heller når vi får bildene tilbake fra Juryen i Farsund FK, foreslo leder. En helaften med Synnøve var vel verdt en slik utsettelse. Før alle gikk hjem hver til sitt, minnet leder om neste møte 3. oktober. Der skal Torstein vise bilder fra sin reise i Afrika.

Vi takker til slutt også Nils som kveldens vert, og som sørget for kaffe og gode kaker til alle på denne vellykkede kvelden i Mandal fotoklubb.
Sej

Publisert: 25. september 2018, SEJ
Sist oppdatert: 27. september 2018, SEJ
 
Flott bildekveld i Mandal fotoklubb
Onsdagskvelden 5. september var det godt frammøte i fotoklubben. Mange ville nok være med, og var spent på, å se bildene vårt forholdsvis nye medlem, Trine Kvalnes, skulle vise denne kvelden.

Kvelden begynte med at leder Laila ønsket alle velkommen. Også denne kvelden minnet hun oss om aktuelle saker. NSFFs NM i foto, frist 15. september, og vår egen klubbkonkurranse med frist 18. september. Sistnevnte er det Farsund FK som skal være jury for.

Så ga leder ordet til Trine. Trine fortalte først litt om seg selv. Hun kom fra Modum, og var med i fotoklubben der. I 13-årsalderen fikk hun et fotografiapparat av sin bestemor, og fattet da interesse for fotografi. Hun har gått to år på ei fotolinje og har jobbet litt i butikk med foto. Hun er også utdannet grafisk designer og illustratør, gir ut bøker, og har eget foretak kalt Sela Design. Dessuten har hun en bachelor i teologi. En allsidig bakgrunn for en fotograf, kan en trygt si.

Deretter gikk hun over til bildene hun skulle vise. Hun leste først et forord til en bok hun hadde utgitt. Det var for at vi skulle fornemme stemningen i bildene. De var nemlig satt sammen på bakgrunn av bildene i boka. Mellom bildene kom det tekster som anga tema bildene illustrerte. Tekstene tok for seg de store og viktige ting i livet, nesten i stikkordsform, og sammen med velvalgt musikk, ble bildene en vakker og stemningsfull opplevelse til ettertanke.

Bildene var helt uten mennesker, det var bare sporene, alt det vi etterlater oss, ofte i forfall, som var i fokus. Bildene var tatt over en tiårsperiode, fortalte hun. De var flott eksponert, hadde en litt melankolsk fargetone som passet godt til motivene de viste. Vemodig vakkert er kanskje en passende beskrivelse. Bildene ble også vist uten den vanlige overtoningen, noe som fotografen mente passet best til denne visningen med ledsagende tekster. Vi takker Trine for denne fine bildekvelden.

Men bildekvelden var ikke helt slutt enda. Etter at kaffe og kakepausen var ferdig, takk til Ole Kristian for denne, var det avstemming over Månedens bilde for august. Igjen var det mange varierte motiver å stemme over. Som vanlig viste Laila bildene ett for ett mens tittel ble opplest, deretter ny visning uten tittel, og til sist fikk vi se alle bildene samlet. Det forutsettes også at alle har studert bildene litt hjemme i ro og mak. Alle bildene gis poeng fra 1 til 10.

Da resultatet fra avstemmingen ble kjent, viste det seg at Ramons bilde med tittelen «Hvitetroll» sikret seg førsteplassen, tett fulgt av Brits fuglebilde «En glad fisker». Tredjeplassen fulgte like etter der igjen med Torsteins konsertbilde fra Buen «Homemade sin». Vi gratulerer de tre poengvinnerne. Etterpå var det bildediskusjon der fotografene først fikk fortelle om bildene sine før andre slapp til med ris og ros. Alle bildene ligger her på vår hjemmeside.

Dermed var nok en flott fotokveld over i Mandal fotoklubb. Leder takket for frammøte og kvelden, og minnet om neste møte 19. september med fotografen Synnøve Solberg.
Sej

Publisert: 10. september 2018, SEJ
 
Mandal fotoklubb starter opp høstsesongen
Onsdag 22. august var det på’an igjen. En god del av klubbens medlemmer hadde møtt fram for å få ny inspirasjon og for å dele fotoprat og bilder med likesinnede etter en usedvanlig lang og fin sommer.

Vår leder Laila ønsket alle velkommen og som vanlig ga hun en orientering om aktuelle saker. Den største nyheten var at nå kan vi beskue våre bilder på storskjerm. Ingen tvil om at kvaliteten her overgår hva en projektor kan oppvise. Vår leder fikk rede på at vår husvert, Husfliden, hadde planer om å investere i en 65 tommers TV-skjerm, og hun inngikk da en avtale om at hvis fotoklubben monterte den, var den til fri benyttelse for oss. Monteringen ble utført av våre gode medlemmer, Gjermund og Tor Anders, og dermed var det første høstmøtet sikret en god bildeopplevelse.

Videre minnet hun om innlevering til NM i foto, fristen er 15. september. De som skal levere papirbilder må levere til Styret innen 5. september, da det skal være felles innsending av disse. Hun minnet også om vår egen klubbkonkurranse, frist 18. september, med tema «Bevegelse».

Leder opplyste om Fototreff Sør, i regi av NSFF og Drammen FK, Holmestrand FK og Lier FK, helga 7. til 9. september. Dette burde være midt i blinken for de som har lyst til å lære mer og treffe likesinnede. Se nærmere om dette på NSFFs nettside.

Leder minnet også om avisen Lindesnes fotogalleri, og primus motor for dette, Ole Kristian, ba særlig medlemmer som ikke hadde lagt inn bilder på vår hjemmeside klargjort for dette, om å gjøre det nå. Til sist minnet leder om neste møte, 5. september, der Trine skal vise bilder.

Deretter gikk leder gjennom resten av høstens program. Programmet finner du selvfølgelig på vår nettside. Se dette.

Leder gikk så over til praktisk info om NM i foto. Hun gikk først gjennom reglene. Disse er det viktig å vite litt om så en bl.a ikke risikerer å bli diskvalifisert eller å få bildene i retur. Hun viste også hvordan en logger seg på NSFFs sin nettside, og hvordan bilder legges inn i de ulike kategorier. Avgiften, kr 150, kan det være litt trøblete å få betalt, mente noen, men leder fikk det til rimelig greit.

Så var det pause med deilig kaffe og kaker, takk til Liv Anette for dette.

Siste post på programmet denne første høstkvelden i Mandal fotoklubb var avstemming over Månedens bilde for juni og juli. Det var mange flotte og forskjellig bilder som hadde samlet seg opp i løpet av sommeren. Det viste seg at for juni ble Ramons bilde med Musikknotater valgt som best, etterfulgt av bildene til Torstein på 2. plass og Brit og Elisabeth på 3. plass. For juli ble Brit med bildet av en spisende Blåvingevannymfe best. På de neste plassene fulgte Elisabeth og Arne med sine bilder. Vi gratulerer! Alle bildene finner du her på vår hjemmeside.

Etterpå fulgte en bildediskusjon der Liv Anette innledet. Deretter fikk fotografene ordet. Dette er en nyttig og lærerik øvelse som klubben stadig blir bedre på og som alle kan delta i.

Dermed var det igjen blitt sent på kveld og leder kunne takke for denne gang og ønske alle vel hjem og vel møtt om 14 dager.
Sej

Publisert: 26. august 2018, SEJ
Sist oppdatert: 6. september 2018, LB
 
Siste møte i Mandal fotoklubb før sommeren
Onsdag 6. juni samlet mange av våre mest ivrige medlemmer seg til det siste møtet før klubben tok sommerferie. Leder Laila åpnet som vanlig møtet og ønsket velkommen. Hun takket for fine fototurer i det siste, både i Furulunden og ikke minst til Reime i Spangereid. Hun gratulerte også de fire - Brit, Arne, Torstein og Ole Kristian – som fikk med hvert sitt bilde i Årboka for 2017. Ellers minnet hun om at flere måtte legge inn bilder i «Til Lindesnes» på vår hjemmeside, til bruk i avisen Lindesnes «Galleri» serie. Til sist fortalte hun at klubbens program for høsten nå lå på vår hjemmeside. Første møte er 22. august.

Deretter gikk leder over til å presentere resultatet fra 2. runde i vår fotokonkurranse Årets fotograf med tema «Kontrast». Tolv fotografer med 48 bilder deltok. Moss FK hadde vært jury for oss. Etter å ha sett med spenning gjennom bildene «Antatte» og «Hederlige omtalte», fikk vi til slutt se at på bronseplassen kom Knut-Inge med bildet «Temporitt». Han kom også på sølvplassen med «Something old, something new», men på gullplassen tronet Trine med bildet «Sommerkledd om vinteren». Vi gratulerer vinnerne! Bildene finner du som vanlig her på hjemmesiden.

Så var det Månedens bilde for mai som stod for tur. Til sammen 15 bilder var sendt inn denne gangen, med motiver av både fugler, dyr, planter, landskap, menneskeaktiviteter og gjenstander. Etter avstemmingen ble det Magne som fikk æren av å lose oss gjennom bildekritikken, og han fikk flere til å komme med ris og ros til bildene. Vi retter en takk til Magne for dette. Da resultatlista forelå, viste det seg at 3. plassen gikk til Elisabeth med bildet «Odd», 2. plassen til Magne med bildet «- Og roen senka seg» og 1. plassen gikk til Hilde sitt bilde «Hoggorm i furua». Vi gratulerer alle tre! Alle bildene kan sees på hjemmesiden.

Etter halvgått løp i Årets fotograf, er det naturlig å se hvordan stillingen er på sammenlagtlista. Som kjent er det poengene hver enkelt fotograf har fått samlet fra rundeomgangene, månedens bilde og NM i foto (NSFF sin konkurranse) som teller. Leder har kontroll med dette, og hun kunne avsløre at på 3. plass lå nå Knut-Inge med 15 poeng, på 2. plass Brit med 21 poeng og på 1. plass Trine med 26 poeng. Men det er langt fram, mye kan skje, så det er bare for alle og stå på videre. Lykke til!

Da var det endelig tid for mat, denne gangen ble det pizza. Torstein bestilte, og Magne hentet, og det ble spist og pratet på denne fine sommerkvelden i fotoklubben. Før kvelden var omme, reiste Knut-Inge seg og takket for sin tid i klubben. Han flytter nå til Drammen, og det er vel ikke utenkelig at vi kan treffe på han igjen via Drammen FK? Vi sier også takk til Knut-Inge og ønsker han lykke til videre med fotosysler i Drammen.

Mandal fotoklubbs vårsemester var dermed over, leder takket for nå og ønsket alle en god sommer. Aktiviteten på hjemmesiden behøver likevel ikke å opphøre. Vi har jo månedens bilde for juni og juli, og vi håper mange legger inn bilder og kommentarer i vårt Billedgalleri. Det kan jo bli noen regnværsdager som kan være fine å bruke til slikt. God fotosommer til alle!
Sej

Publisert: 11. juni 2018, SEJ
 
Fotoklubben ute på tur igjen
Denne fine maikvelden etter pinse, onsdag den 23., var en passe flokk medlemmer (og et par tidligere medlemmer), igjen ute og luftet sine objektiver og kameraer. Turen gikk i vårt nærmiljø, i byens grønne lunge og apotek, Furulunden.

Møteplassen var Lysthuset, og etter hvert beveget vi oss over til Arboretet, til fuglebadet og fóringsplassen der. Guiden for kvelden, Arne, pekte seg vel neste ut selv. Ingen er mer kjent og har mer erfaring med å fotografere i Furulunden enn han. Han startet med å ønske velkommen, og som turkomitémedlem benyttet han anledningen til å reklamere for klubbens sommeravslutningstur til Katnesbukta lørdag 3. juni. Deltakere skal møtes senest kl. 10.00 ved klubblokalet på Malmø med mat og drikke, varme klær og selvsagt kamerautstyr. Hvis været slår seg vrangt, prøver de igjen dagen etter, søndag, til samme tid.

Arne foreslo at kveldens turdeltakere først skulle bevege seg mot Kallhammeren. Dermed ruslet vi småpratende, i sakte tempo, gjennom en Furulund som viste seg fra sin beste side, med varm kveldssol som sildret lyset sitt gjennom lysegrønne nyutsprungne blader på de mange trærne der. En magisk stemning som nesten fikk oss til å glemme at vi skulle fotografere, og heller fikk oss til bare å nyte tilstedeværelsen der og da.

Vel framme ved vannet og stranden fant de fleste etter hvert noe å ta bilde av, og vi ble litt mere spredt i terrenget. Noen svaner (og mange joggere) dukket opp, noen traff folk de kjente, og noen trakk seg tilbake tidlig for å rekke andre gjøremål. Været var kanskje for godt for fotografering denne kvelden, en ble faktisk fristet til bare å nyte den.

Selv om det kanskje ikke ble en av de store fotograferingsturene (med litt forbehold, referenten gikk tidlig) denne kvelden, ble det likevel en svært hyggelig og sosial tur. Det er alltid trivelig å være sammen med likesinnede på avslappet tur i Mandals flotte nærmiljø. Vi retter stor takk til Arne som kveldens guide, og til Turkomitéen som er flinke til å få i stand slike fototurer.
Sej

Publisert: 24. mai 2018, SEJ
 
Fra galleriet:
Bildet vises i lav oppløsning da du ikke er logget inn